کلیدواژه‌ها = مدیریت جهادی
ابعاد و مؤلفه های شایستگی مدیر طلبه تراز انقلاب اسلامی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 141-174

علی ترابی کلاته قاضی؛ محسن کشاورز


راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی

دوره 31، شماره 3، آذر 1402، صفحه 179-207

طاهره سادات آروین اصل؛ حسن سلطانی؛ سعید رازقی


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرماندهی و مدیریت شهید مهدی باکری

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 115-150

مجید استادی؛ روح اله جمالی


تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 41-74

مهدی موسی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ عزت الله بالوئی جامخانه


تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن‌ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)

دوره 28، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 141-168

محمد امین پهلوان شریف؛ محمد حسین کاظمی


عقلانیت مدیریت جهادی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-106

محمدعلی حسنی نیک؛ مجید مختاریان پور


بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 127-153

محمد جواد زارعی محمودآبادی؛ محمد شاکر اردکانی


شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 147-181

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر ‌جهادی به روش فراترکیب

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 199-230

محمد شهبازی سلطانی؛ سیاوش صلواتیان


شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمانهای جهادی

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 135-166

سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی؛ میثم لطیفی؛ مصطفی یخچالی


شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر