بررسی نهادهای‌انقلابی به مثابه ابزار‌ اجرای خط‌مشی ‌عمومی در تجربه انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

اجرای خط‌مشی عمومی، جزو پیچیده ترین مراحل خط‌مشی گذاری عمومی است که هم مستلزم بهره گیری از اتقان در مرحله تدوین خط‌مشی‌های است و هم مستلزم ابزارهایی که بتواند اجرای خط‌مشی را به بهترین شیوه به منصه ظهور برساند. دهه آغازین انقلاب اسلامی، هم به لحاظ فقدان مدل‌های آزمایش شده بومی و اسلامی برای اداره و هم به جهت تقابل قدرت‌های مستکبر جهانی، پیچیدگی مضاعفی برای رهبر جامعه جهت تحقق خط‌مشی گذاری عمومی داشته است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابزار اجرای خط‌مشی عمومی در دهه نخست انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. طبق مطالعات اندیشمندان حوزه اجرای خط‌مشی، یکی از ابزارهای مهم «سازمانی» اجرای خط‌مشی عمومی،‌ «بازسازماندهی دولت» است. امام خمینی(ره) با بهره گیری از این ابزار، به شیوه‌ای منحصر به فرد،‌ بر پیچیدگی‌ها غلبه کرد و خط‌مشی‌های عمومی موردنظر نظام جدید جمهوری اسلامی توسط ابزارهای ایشان تحقق یافته است. واکاوی وثیق ابزارهای مورد استفاده جهت اجرای خط‌مشی‌های عمومی دهه نخست انقلاب اسلامی،‌ می‌تواند به غنای دانش نظری در زمینه اجرای مطلوب خط‌مشی عمومی در ایران کمک کند. پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون به وسیله بررسی اسناد و مصاحبه با اندیشمندان مرتبط، به واکاوی نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب به مثابه ابزار اجرای خط‌مشی عمومی می‌پردازد. نتایج نشان داد نهادهای انقلابی ایجاد شده به وسیله امام خمینی(ره)، با مولفه‌های «برنامه ریزی آرمانگرایانه»، «رهبری کرامت آمیز»، «سازماندهی انقلابی»، «فرهنگ سازمانی جهادی» و «مدیریت متعالی منابع انسانی»، خط‌مشی‌های عمومی ابلاغی از سوی رهبر جامعه را به شکلی مطلوب پیاده سازی و اجرا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionary institutions as a tool for the implementation of public policies in the experience of the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Meysam Gharabaghi
Researcher at Imam Hussein University
چکیده [English]

The implementation of public policy is one of the most complex stages of public policy making, which requires both the use of expertise in the policy formulation stage and the tools that can bring the policy implementation to the fore in the best way. The initial decade of the Islamic revolution has had a double complication for the leader of the society in order to realize the public policy, both in terms of the lack of tested native and Islamic models for administration and in the face of the confrontation of arrogant global powers. The present study was carried out with the aim of analyzing the means of public policy implementation in the first decade of the Islamic Revolution. According to the studies of thinkers in the field of policy implementation, one of the important "organizational" tools of public policy implementation is "government reorganization". By using this tool, Imam Khomeini (RA) overcame the complications in a unique way and the general policies of the new system of the Islamic Republic have been realized by his tools. A thorough analysis of the tools used to implement the public policies of the first decade of the Islamic Revolution can contribute to the enrichment of theoretical knowledge in the field of the optimal implementation of the public policy in Iran. The present research analyzes the revolutionary institutions at the beginning of the revolution as a tool for the implementation of public policy, using the method of thematic analysis by examining documents and interviewing related thinkers. The results showed that the revolutionary institutions created by Imam Khomeini (RA), with the components of "idealistic planning", "dignified leadership", "revolutionary organization", "jihadi organizational culture" and "superior management of human resources", communicated public policies. They have been implemented and executed by the leader of the society in a favorable way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy implementation
  • Imam Khomeini's style of administration
  • revolutionary institution
  • policy implementation tool
  • Jihadi management