نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 1,929
تعداد مقالات رد شده 1,603
تعداد مقالات پذیرفته شده 263
درصد پذیرش 14

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار:1381
اعتبار سابق نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: مطالعات اسلامی در مدیریت
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی،ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه:imj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

نکات:
- از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
- ارسال گزارش سامانه همانندجو در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
- همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

شماره جاری: دوره 28، شماره 1، بهار 1399 

4. طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 97-123

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا


6. شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی


ابر واژگان