نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 2,315
تعداد مقالات رد شده 1,865
تعداد مقالات پذیرفته شده 300
درصد پذیرش 13

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار:1381
اعتبار نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: مطالعات اسلامی در مدیریت
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی،ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه:imj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

نکات:
- از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه 4Z47U و رایانامه kpmahmohamadi@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
- همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

- فرم مشخصات نویسندگان

سایت مجموعه مقالات همایش بین المللی گام دوم انقلاب با موضوع مکتب شهید سلیمانی

 
شماره جاری: دوره 29، شماره 2، تابستان 1400 

4. معرفی مفهوم و مولفه‌های سپرسازی از مذهب در سازمان

صفحه 129-153

فرزانه یگانه راد؛ علی اصغر پورعزت؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


5. طراحی الگوی شایستگی خادم‌یاران آستان قدس رضوی

صفحه 155-182

محمد مقدم؛ اعظم بابکی راد؛ محمد رافتی


ابر واژگان