ابعاد و مؤلفه های شایستگی مدیر طلبه تراز انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، پژوهشگر دانشکده مدیریت ، دانشگاه امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه مازندران

چکیده

مدیر طلبه شامل دسته‌ای از مدیران کشور است که در مشاغل مدیریتی نیازمند تخصص‌های حوزوی و علوم دینی فعالیت می‌کند. حوزه فعالیت این دسته از مدیران، علاوه بر مناصب مدیریتی درون ساختار حوزه‌های علمیه، شامل مشاغل فرهنگی و اجتماعی موجود در نظام حکمرانی کشور است. هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی شایستگی عمومی مدیر طلبه تراز انقلاب اسلامی است. روش تحقیق حاضر مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و تحلیل یافته‌ها بر اساس تکنیک تحلیل مضمون است. یافته‌ها نشانگر آن است که 14 شایستگی در چهارچوب 3 ساحت ارزشی، شخصیتی و مدیریتی به‌عنوان مدل شایستگی‌های مدیران طلبه قابل معرفی است. شایستگی‌های ارزشی شامل تسلط و تقید به مبانی اعتقادی، دارای بصیرت انقلابی و دارای روحیه جهادی است. شایستگی شخصیتی شامل توانمند در کار تربیتی و مربی‌گری، روحیه تحول‌خواهی و توان آینده‌نگری، دارای سعه‌صدر، دارای مهارت خلاقیت، دارای مهارت‌های تفکر و مقید به روشمندی در حل مصالح است. شایستگی‌های مدیریتی نیز شامل توان رهبری اجتماعی، توان نقش‌آفرینی در نظام اداری، توانمند در طراحی نظامات دولت اسلامی، توانمند در مدیریت و رهبری تشکیلاتی و دارای مهارت تعامل اثربخش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dimensions and Components of the Competency of the Director of the Islamic Revolution Seminary

نویسندگان [English]

  • Ali Torabi 1
  • mohsen keshavarz 2
1 Resercher, Faculty of managment, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 mazandaran university
چکیده [English]

The Seminary student Manager includes a group of managers of the country who work in managerial jobs requiring seminary and religious science specialties. In addition to managerial positions within the structure of the seminaries, the field of activity of these managers includes cultural and social occupations in the country's governance system. The aim of this study was to design a model of general competency of the director of the Islamic Revolution Balance Seminary. The present study was conducted qualitatively based on semi-structured interview analysis with experts and analysis of findings based on thematic analysis technique.
Accordingly, 142 basic themes, 53 organizing themes, and 14 inclusive themes were extracted. Based on the results of this research, 14 competencies in the framework of 3 domains of value, personality and management have been proposed as the model of competence of Seminary student Managers in the level of Islamic Revolution. Value competencies include mastery and adherence to the fundamentals of belief, revolutionary vision, and jihadist spirit.
Personality competency includes empowerment in educational and coaching work, transformational spirit and foresight ability, has top-notch skills, has creative skills, thinking skills and is bound to methodical problem solving. Managerial competencies include the ability of social leadership, ability to play a role in the administrative system, capable of designing Islamic State systems, capable of management and organizational leadership, and effective interaction skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • Jihadi Management
  • Seminary
  • Seminary student Manager
  • competency model