شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرماندهی و مدیریت شهید مهدی باکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از دغدغه‌های موجود در سازمان‌های نظامی چگونگی تربیت و رشد کادر فرماندهی و مدیریت خود می‌باشد. این نکته دارای اهمیت دوچندان می‌شود وقتی‌که رسالت پاسداری و حراست از کیان انقلاب اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه یک سازمان قرارمی گیرد. ضرورت شناخت جامع و کامل از شخصیت‌های مؤثر به‌خصوص در مجموعه‌های نظامی و انتقال سبک‌ها و شیوه‌های عملکردی آن‌ها در فرماندهی و مدیریت زیرمجموعه خود، امری بسیار مهم به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرماندهی و مدیریت شهید مهدی باکری به بررسی اسناد و مدارک شامل کتب، مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش و... در مورد شهید پرداخته است، آنگاه با بهره‌گیری از راهبرد تحلیل مضمون به 235 مضمون پایه، 9 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر دست یافته است. مضمون‌های سازمان دهنده شامل «شخصیت معنوی»، «فضایل اخلاقی»، «شخصیت قوی، مؤثر و باصلابت»، «حسن تدبیر در مدیریت و فرماندهی»، «انسان‌مدار»، «روحیه جهادی»، «مردم‌دار»، «مسئولیت‌پذیری و دردمندی»، «دشمن‌شناسی و مدارا با اسرا» بوده و در نهایت الگویی متناسب با سه بعد فردی، سازمانی و فراسازمانی به‌عنوان مضمون‌های فراگیر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of the Command and Management of Martyr Mehdi Bakeri

نویسندگان [English]

  • Majid Ostadi 1
  • Rohollah Jamali 2
1 MA, Guard Command and Management College
2 Roohollah Jamali, MA, Guard Command and Management College
چکیده [English]

One of the concerns in military organizations is how to train and grow your command and manage, this point is important when the mission of protection and protection from Kian Islamic Revolution is as the main task of an organization The necessity of comprehensive and complete recognition of effective figures, especially in military collections and the transfer of their functional styles and practices, in command and management of their subset, is very important. This research aims to identify the dimensions and components of Shahid Mehdi Bakri's command and management components to review documents including books, articles, interviews, reports and ... about martyrs, then using the theme analysis strategy to 235 basic themes, 9 Organizing themes and 3 comprehensive themes. Organic themes include 'spiritual character', 'moral virtues,' 'strong, effective personality', 'Hassan Tadbir in Management and Command', 'Manager', 'Jihadist', 'Agent', 'responsibility and pain' , 'Is an enrichment and tolerance with prison' and ultimately proportional to the three dimensions of individual, organizational and meta-organization as inclusive themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi Management
  • Martyr Mahdi Bakri
  • military Command
  • Command and Management
  • Holy Defense
قرآن کریم
نهج‌البلاغه (مصحح و مترجم و ناشر و سال چاپ اضافه شود.)
اسفندیاری صفا خسرو و دهقان حبیب‌الله (1394)، الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، س پانزدهم، ش 59: 87-105.
بابایی، محمدباقر (1392)، سبک فرماندهی در فرهنگ علوی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
بابایی، محمدباقر (1392)، مهندسی فرهنگ در مدیریت علوی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
باقری مصباح الهدی، سعدآبادی حسن (1390)، طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش­های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تأکید بر ویژگی­های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی،
پاسبان ابوالفضل، جمالی علی (1394)، شیوه­های مدیریت و رهبری نظامی شهید سپهبد صیاد شیرازی در جنگ و تطبیق آن با آموزه­های اسلامی، مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، بهار و تابستان 1394، شماره 78،
پهلوان شریف، محمدامین و کاظمی شورئی، محمدحسین (1399)، تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)، نشریه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 4،
تولایی، روح‌الله و شکوه یار، سجاد (1393)، ارزیابی مؤلفه­های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 19: 38-15.
خان احمدی، اسماعیل و مدنی، سید مصطفی (1392)، منشور فرماندهی کارآمد برگرفته از نهج‌البلاغه، دوفصلنامه مدیریت اسلامی، سال 21، ش 2: 223-253.
خودسیانی، مصطفی و همکاران (1391)، بررسی نقش فرماندهی و رهبری نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 81.
رضائیان علی (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
رضائیان، علی (1387)، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
روزنامه رسمی بی‌تا، مجموعه قوانین سال 1359، لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی مورخه 24/4/1359
شفیعی، عباس (1387)، سبک رهبری امام خمینی قدس سره، تهران، انتشارات امیرکبیر.
صالحی، غلامرضا (1378)، سیر تحول رهیافت­های جدید در تفکر فرماندهی، پژوهش‌یار، شماره 14.
صبحی، حسن (1376)، رهبری فرماندهی و مدیریت نظامی، تهران، انتشارات دافوس سپاه.
صدر، محمدباقر (1365)، اقتصاد ما، برگردان عبدالعلی اسپهبدی، جلد 1.
عظیمی، مهدی و حدائق، محمدرضا (1388)، فرهنگ و مدیریت جهادی و ویژگی‌های آن، مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نماینده ولی‌فقیه.
علوی، سید محمد و اسماعیلی، محمد (1397)، ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) با رویکرد فراترکیب، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 18، ش 1: 1-18.
فقهی زاده، عبدالهادی و لزگی، علینقی (1393)، مؤلفه­های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، ش 29: 1-30.
قوامی، سید صمصام الدین (1383)، مدیریت از منظر کتاب و سنت، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان مرکز تحقیقات علمی.
قوزان لو، جمیل (1362)، جنگ ده ساله ایران و روس، تهران، دنیای کتاب.
قراباغی، میثم و ازگلی، محمد، (1399)، واکاوی سبک رهبری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی متعالی رهبری خدمتگزار، نشریه مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 4.
گارئت، جان. سی (١٣٧٥)، هنر فرماندهی نظامی، فصلنامه تاریخ جنگ، ش ١٣: 110-102.
فرهنگ لغت معین (مولف و ناشر اضافه شود.)
مقیسه رضا و همکاران (1394)، مبانی سبک حکیمانه (سبک مطلوب فرماندهی و مدیریت سپاه)، تهران، مرکز امامت.
میرزایی اهرنجانی، حسن (1382)، زمینه­های روش شناختی تئوری سازمان، تهران، دانشگاه امام حسین (ع).
محمدظاهری، محمد (1399)، ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، س 28، ش 1: 21-46.
محمدپور، احمد (1390)، ضد روش. جامعه شناسان.
مونتگمری، برنارد لاو (1362)، خاطرات جنگ دوم جهانی، برگردان امیر فریدون گرگانی، تهران، انتشارات گلشایی.
مقیمی، سید محمد (1399)، رهبری اخلاص مدار؛ جوهره مکتب شهید سلیمانی، نشریه مدیریت اسلامی، سال 28 شماره 4.

لاتین

Luthans, F. (2002), Organizational Behavior. Mc Graw_Hill, New York.