الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فردی در سلسله‌مراتب فرماندهی: موردمطالعه شهید حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

شهید حاج قاسم سلیمانی در تراز یک مدیر جهانی توانست جبهه مقاومت را با حداکثر کارایی و اثربخشی، راه‌اندازی، سازماندهی و به‌کارگیری کند. بررسی ابعاد مدیریتی او به‌عنوان میراثِ گرانبهای باقی‌مانده از آن شهید می‌تواند الگویی برای ادامة راه او قلمداد شود. این پژوهش به واکاوی الگوی ارتباطات میان‌فردی او در سلسه‌مراتب فرماندهی‌اش اختصاص ‌یافته است. روش گردآوری اطلاعات «مصاحبة نیمه‌ساختاریافته» است که با همکاران نزدیک و آگاه ایشان در سراسر جبهة مقاومت، اعمّ از ایران، عراق، سوریه، افغانستان و لبنان انجام شده است؛ هم‌چنین برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش «تحلیل مضمون» استفاده شده است. درنتیجه این پژوهش مشخص شد روابط میان‌فردی شهید سلیمانی متأثر از «جایگاه افراد در سلسله‌مراتب فرماندهی»، در طیفی از «قاطعیت و رسمیت تا صمیمت و عدم رسمیت» قرار داشت. هرچه افراد در سلسله‌مراتب فرماندهی به شهید سلیمانی نزدیک‌تر بودند، رفتار او با قاطعیت و رسمیت بیشتری همراه بود. هرچه افراد در سلسه‌مراتب پایین‌تری قرار داشتند، رفتار آن شهید غیررسمی‌تر و با صمیمت بیشتری همراه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimal Model for Interpersonal Communication in Command Hierarchy (Case study: Martyr Ghasem Soleimani)

نویسندگان [English]

  • Abdulhamid Bayat 1
  • Sayyed Mahdi Sayyed Tabatabai 2
1 Corresponding author: Master’s degree, Imam Sadegh University.
2 PhD candidate at Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

Martyr Haj Ghasem Soleimani, at the level of a world manager, was able to establish, organize, and apply the Resistance Front with maximum efficiency and effectiveness. Investigations of his managerial dimensions, as a precious heritage left by him, can be considered as a model for continuing his path. This research is aimed at investigating Martyr Soleimani’s interpersonal communication pattern in his command hierarchy. The data collection involves a semi-structured interview with his close knowledgeable colleagues across the resistance front, including Iran, Iraq, Syria, Afghanistan and Lebanon. Theme analysis was employed for the analysis of the obtained information. The results revealed that the interpersonal relationship of Martyr Soleimani influenced by the position of individuals in the command hierarchy, covered a scope from determination and formality to intimacy and informality. The closer the colleagues were to Martyr Soleimani in the hierarchy of command, the more decisive and formal his behavior was, and the lower the ranks of the people, the more informal and sincere the Martyr's behavior became.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Haj Ghasem Soleimani
  • interpersonal communication
  • command hierarchy
  • resistance front
  • Jihadi management
امام خامنه‌ای، سیدعلی (29/10/1384)، بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
امام خامنه‌ای، سیدعلی (22/11/1397)، بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران.
امام خامنه‌ای، سیدعلی (13/10/1398)، پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او.
امام خامنه‌ای، سیدعلی (27/10/1398) خطبه‌های نماز جمعه تهران.
احمدزاده، مصطفی (1386)، اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان‌فردی از دیدگاه قرآن کریم، پرستوی آفاق، تابستان و پاییز 1385، از صفحه 308 تا صفحه 319.
آقاجانی، نصرالله و معصومه سلیمانی (1395)، نقش عنصر تواضع در شکل گیری و تقویت ارتباطات میان‌فردی از منظر آیات و روایات، قم: دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام.
آوینی، سید مرتضی (1383)، ارتباطات فرهنگ تمدن و تکامل و دهکده جهانی، مکاتبه و اندیشه، بها ر1383، از صفحه 33 تا صفحه 58.
ایمان، محمدتقی، (1397)، روش شناسی تحقیقات کیفی، قم: پؤوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بارل، گیبسن، گارت مورگان و محمدتقی نوروزی (1390)، نظریههای کلان جامعه‌شناختی و تجزیه وتحلیل سازمان. عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
باهنر، ناصر و طاهری آکردی، محمد کاظم (1392)، هنجارهای ارتباطات میان‌فردی مؤمنان در قرآن کریم، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بیات، عبدالحمید؛ محمددینی، محسن؛ صادقی، مجید و حیدری دلگرم، محمدمهدی (1395)، بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم، مدیریت اسلامی، زمستان 1395، از صفحه 161 تا صفحه 186.
پارسانیا، حمید (1395)، روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم: کتاب فردا.
حیدرعلی، سعید و نوروزی فرانی، محمدتقی (1398)، تأثیر معنویت اسلامی کارکنان بر ارتباطات میان‌فردی در سازمان، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، بهار تابستان 1398، از صفحه 5 تا صفحه 21.
خان محمدی، کریم (1388)، تحلیلی بر سیره ارتباطات میان‌فردی پیامبر اسلام(ص)، تاریخ اسلام، بهار 1388، از صفحه 37 تا صفحه66.
خان‌محمدی، کریم و منصور سمائی، محمد جواد (1393)، تحلیلی بر سیره ارتباطات میان‌فردی حضرت زهرا(س)، تهران: دانشکده علوم حدیث.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1396)، اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی، تهران: نگاه دانش.
دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1396)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
دانایی فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1396)، استراتژیهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، پاییز و زمستان 1386، از صفحه 69 تا صفحه 98.
رحیمی سجاسی، داود و قنبری نیک، سیف‌اله (1396)، بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج‌البلاغه، اسلام و مطالعات اجتماعی، تابستان 1396، از صفحه 31 تا صفحه 58.
طاهری پور، زهرا (1397)، ارتباطات میان فردی در سیره امام سجاد(ع)، علوم خبری، پاییز 1397، از صفحه 131 تا صفحه 141.
قانع، احمدعلی و دهقان منشادی، علی (1392)، ارتباطات بین‌فردی شیعی: مطالعه موردی کتاب العشره وسائل الشیعه، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
مریجی، شمس‌الله و گلاب بخش، زینب (1390)، عناصر پایداری ارتباط میان‌فردی در قرآن و روایات، قم: دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام.
موسوی، سید نقی (1396)، ارتباطات میان‌فردی از منظر قرآن کریم. اولین کنگره ملی قرآن و علوم انسانی.
نجفی، علی و آتش زر، علیرضا (1398)، جایگاه ارتباطات میان‌فردی از دیدگاه سعدی، علوم خبری، تابستان 1398، از صفحه 311 تا صفحه 334.
وجدانی، فاطمه (1398)، اصول «ارتباطات میان‌فردی» بر اساس دیدگاه علامه حلی و استخراج دلالتهای تربیتی آن، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، تابستان 1398، از صفحه 123 تا صفحه 146.
Braun، V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 3 (2): 101-77.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018), Qualitative inquiry & research design. Choosing among five approaches, 4th edition, Los Angeles: Sage.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009), Research methods for business students, 5th ed. London: Prentice Hall.