دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1399 
4. طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 97-123

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا


6. شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی