درباره نشریه

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با هدف ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات اسلامی در حوزه مدیریت اقدام به انتشار فصلنامه مدیریت اسلامی نموده تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم گیری و اجرایی ایجاد و به تقویت و ارتقای سطح دانش مدیریت اسلامی مدیران و پژوهشگران کمک نماید.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت. ضمناً مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شماره تماس: 02174188270

دورنگار: 02174188715

رایانامه: imj@ihu.ac.ir