اخبار و اعلانات

اخذ نمایه بین المللی DOAJ توسط نشریه مدیریت اسلامی

نشریه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی پس از ارزیابی های علمی توسط اساتید بین المللی، از نخستین ماه سال 2020 میلادی موفق به اخذ نمایه مجلات علمی-پژوهشی بین المللی DOAJ شد. (لینک صفحه نشریه علمی مدیریت اسلامی در نمایه DOAJ)نمایه DOAJ (Directory of Open Access Journals) از سال 2003 میلادی با هدف فهرست نمودن مجلات دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری صحیح (peer review) ایجاد شد. با گذشت زمان تعداد ژورنال های لیست شده بطور فزاینده در حال رشد بود تا آنکه DOAJ در سال 2014 معیارهای ارزیابی خود را ارتقا بخشید و در سال 2016 حدود 3300 ژورنال را از لیست خود حذف نمود.هم اکنون در بسیاری از ارزیابی ها و مقالات معتبر ...

مطالعه بیشتر