دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1397 (842) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-7

سید محمد مقیمی


2. طراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی

صفحه 9-37

اسماعیل رستم زاده گنجی؛ مجید ضماهنی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ علیرضا موغلی


5. واکاوی و فهم اصول اسلامی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)

صفحه 107-145

میثم آقداغی؛ حسین خنیفر؛ حسن دانایی فرد؛ مصطفی دلشاد تهرانی


6. شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی

صفحه 147-181

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


8. ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو‌های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی

صفحه 207-230

محمد حسین فرقانی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان؛ مهسا قندهاری


10. چکیده عربی

صفحه 253-261

غلامحسین باقری مهیاری


11. چکیده انگلیسی

صفحه 261-268

قاسم قنبری خانقاه