دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین 1397 (842) 
طراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی

صفحه 9-37

اسماعیل رستم زاده گنجی؛ مجید ضماهنی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ علیرضا موغلی


شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی

صفحه 147-181

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو‌های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی

صفحه 207-230

محمد حسین فرقانی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان؛ مهسا قندهاری


چکیده عربی

صفحه 253-261

غلامحسین باقری مهیاری


چکیده انگلیسی

صفحه 261-268

قاسم قنبری خانقاه