دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

سخن سردبیر (زمستان 97)

صفحه 5-14

سید محمد مقیمی


شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

صفحه 51-77

حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ سید جلال موسوی خطیر؛ علی نظر منصوری؛ احمد فضائلی


عقلانیت مدیریت جهادی

صفحه 79-106

محمدعلی حسنی نیک؛ مجید مختاریان پور


تبیین و مدل‌سازی مفهومی کنترل اسلامی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام

صفحه 107-133

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع


الگوی ارتقای اخلاق پژوهش؛ شرایط، بسترها، راهبردها و پیامدها

صفحه 135-157

حسین عبداللهی؛ مرتضی طاهری؛ سعید غیاثی؛ محمدعلی نعمتی؛ محمدرضا بابائی


چکیده عربی (زمستان 97)

صفحه 184-191

غلامحسین باقری مهیاری