دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1397 (880) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-10

سید محمد مقیمی


مقاله پژوهشی

2. عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی

صفحه 11-40

محمد رضا رستمی؛ داود فیض؛ عظیم زارعی؛ عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


3. تبیین ابعاد منزلت کارکنان مبتنی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(حفظه الله)

صفحه 41-64

سید عبدالله صالح نژاد امرئی؛ حسن درویش؛ سید علی‌اکبر احمدی؛ لطف‌الله فروزنده


4. شناسایی مؤلفه‌های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی در ایران

صفحه 133-155

مهدی محمدی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی


5. طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج‌البلاغه

صفحه 65-89

رضا واعظی؛ هادی خان محمدی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ حسین اصلی پور


6. الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی

صفحه 91-131

مهدی روح اللهی؛ حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامداد صوفی


8. بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها از دیدگاه اسلامی

صفحه 183-211

قدرت اله طالب نیا؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان


مقاله پژوهشی

9. گردشگری دینی، الزامات، راهبردها و پیامدها

صفحه 213-237

حمید ضرغام بروجنی؛ مجتبی محمودزاده؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


10. چکیده عربی

صفحه 239-246

غلامحسین باقری مهیاری


11. چکیده انگلیسی

صفحه 246-254

قاسم قنبری خانقاه