دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تیر 1396 (785) 
تحلیل تأثیر اخلاق کار اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

صفحه 139-163

منصور نیکنام جو؛ محمد شاکر اردکانی؛ حسین غفوری چرخابی


الگوی شغل از دید اسلام

صفحه 165-182

سمانه اصغری جهرمی؛ مسلم باقری


چکیده عربی

صفحه 184-190

غلامحسین باقری مهیاری


چکیده انگلیسی

صفحه 191-197

قاسم قنبری خانقاه