دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1396 (822) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-20

سید محمد مقیمی


2. الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

صفحه 21-52

حامد نجاران طوسی؛ مهدی فاتح راد؛ محمدعلی برزنونی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ ابوالفضل محمدی


9. چکیده عربی

صفحه 225-231

غلامحسین باقری مهیاری


10. چکیده انگلیسی

صفحه 232-238

قاسم قنبری خانقاه