دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آبان 1396 (822) 
الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

صفحه 21-52

حامد نجاران طوسی؛ مهدی فاتح راد؛ محمدعلی برزنونی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ ابوالفضل محمدی


چکیده عربی

صفحه 225-231

غلامحسین باقری مهیاری


چکیده انگلیسی

صفحه 232-238

قاسم قنبری خانقاه