دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400 (فصلنامه بهار) 
شناسایی ابعاد نیازهای اجتماعی در صحیفه سجادیه

صفحه 37-61

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی


تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه

صفحه 121-148

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی

صفحه 149-176

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی ربانی خوراسگانی