دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، مرداد 1400 (فصلنامه تابستان) 
معرفی مفهوم و مؤلفه‌های سپرسازی از مذهب در سازمان

صفحه 129-153

فرزانه یگانه راد؛ علی اصغر پورعزت؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


طراحی الگوی شایستگی خادم‎یاران آستان قدس رضوی

صفحه 155-180

محمد مقدم؛ اعظم بابکی راد؛ محمد رافتی