دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1400 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

تبیین چارچوب عقلانیت بر اساس آموزه‌های اسلامی و سهم‌یاری‌های آن برای مدیریت دولتی

صفحه 5-48

احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالله توکلی؛ حمیدرضا یزدانی


ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول‌آفرین از منظر قرآن کریم

صفحه 49-79

سید تقی موسوی؛ عبدالله توکلی؛ محمد تقی نوروزی


طراحی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی؛ پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 81-114

سید محمدرضا نبویان حمزه کلایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید احمد جعفری کلاریجانی؛ مجتبی طبری


طراحی الگوی شایستگی مدیران هیئت‌های مذهبی

صفحه 151-187

لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ حمیدرضا یونسی