الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها. دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار مدیریت سیستم‌ها. دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار دانشکده پیامبر اعظم. دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 دانشیار دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه جامع امام حسین(ع)

5 استادیار دانشکده مدیریت. دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

از ابتدای شروع نهضت اسلامی در ایران، مسئله دانشگاه و ساختن نظام مطلوب دانشگاهی یکی از اولین و مهمترین دغدغه‌ها بوده است. با مراجعة بی‌واسطه به آرا و اندیشه‌های رهبران انقلاب اسلامی، می‌توان الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی و ویژگی و کارکردهای آن را تعریف کرد؛ بدین منظور بیانات، پیامها و تدابیر امام خمینی(ره) از سال 1340 تا 1368 و آیت‌الله خامنه‌ای(دام‌ظله) از خرداد 1368 تا خرداد 1396، انتخاب، مطالعه و بررسی شد و با استفاده از روش کیفی «تحلیل مضمون»، الگویی جامع شامل 4335 مضمون اولیه (شناسه‌) مورد شناسایی قرار گرفت که در قالب 328 مضمون سازماندهنده (شاخص) ترکیب گردید. این مضمونها پس از دسته‌بندی در سطوح مختلف درنهایت در 17 مضمون فراگیر (مؤلفه) در پنج بُعد «پیامدها»، «نتایج»، «خروجیها»، «فرایندها» و «سرمایه‌ها و زیرساختها» ساماندهی شد و الگوی نهایی به دست آمد. یکی از ویژگی منحصربه‌فرد الگو این است که علاوه بر جامعیت اندیشه‌های رهبران معظم انقلاب اسلامی به علت تناسب با الگوهای برنامه‌ریزی،‌ مدیریت و ارزیابی راهبردی، امکان اجرا و رصد پیشرفت آن را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A University Model at the Level of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Hamed Najaran Tusi 1
 • Mahdi Fatehrad 2
 • Mohammad Ali Barzanooni 3
 • Mohammad Reza Hassani Ahangar 4
 • Abolfazl Mohammadi 5
1 Corresponding author, PhD candidate of system management
2 assistant professor of system management, Sharif Industrial University
3 Assistant professor at Imam Hussein University
4 Associate professor at Imam Hussein University
5 Assistant professor at Imam Hussein University
چکیده [English]

Since the beginning of the Islamic Movement in Iran, the issue of university and establishment of a desirable university system has been one of the most essential concerns. With the direct reference to the ideas and thoughts of the leaders of the Islamic Revolution, the model of the University at the level of the Islamic Revolution can be defined, and its characteristics and functions can be identified. For this purpose, the speeches, messages and deeds of Imam Khomeini (RA) from 1340 to 1368 and those Ayatollah Khamenei from 1368 to 1396, were selected, studied and analyzed through a qualitative method of thematic analysis. A comprehensive model including 4335 original themes were identified and grouped into 328 organizer themes (indicators). Having categorized them at different levels, these themes were eventually organized in 17 subject areas, then in 5 aspects including "outcomes", "results", "outputs," "processes," and "capitals and infrastructures", which constructed the final pattern. One of the unique features of the pattern in addition to the comprehensiveness of the ideas of the Supreme Leaders of the Islamic Revolution, is that due to its consistency with planning, management, and strategic planning models, it is possible to monitor its implementation and progress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the university at the level of the Islamic Revolution
 • strategic management
 • higher education in Iran
 • thinking system of Imam Khomeini
 • Ayatollah Khamenei and universities
 • the Islamic Revolution Supreme Leaders and universities
احمدی فشارکی، حسنعلی (1385). دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی(ره). چ پنجم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
جمعی از طلاب و محققین حوزه علمیه (1390). روشنای علم: مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون دانش و تولید علم. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
حاجی‌پور، بهمن؛ بهادران شیروان، مصطفی (1391). شایستگیهای محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری. مدیریت در دانشگاه اسلامی. س 1. ش 2:  227 تا250.
حیدری عبدی، احمد (1394). رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
خامنه‌ای، سیدعلی. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبری به نشانی: www.khamenei.ir
خان‌محمدی، هادی؛ باقری، مصباح‌الهدی (1389). طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری. اندیشه مدیریت راهبردی. س 4. ش 1: 5 تا 40.
دبیرخانه تحول و تعالی دانشگاه جامع امام حسین(ع) (1395). منشور دانشگاه امام حسین(ع) در بیان و بنان ولایت.   چ سوم. تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ سعدآبادی، علی‌اصغر (1393). بازتعریف کارکردهای اصلی دانشگاه در جامعه بر اساس آرمانهای اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره). مطالعات راهبردی بسیج. س 17. ش 65: 5 تا 31.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392). سند اسلامی شدن دانشگاه. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شیخ‌زاده، محمد (1394). سبک رهبری خدمتگذار الگویی متعالی برای فرماندهان و مدیران. تهران: مرکز امامت ـ مرکز باقرالعلوم(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
طهماسبی بلوک‌آباد، رضا؛ کمیلی‌فرد، سید مجتبی (1395). ارائه الگوی عملکرد برای تشکلهای دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری. مطالعات راهبردی بسیج. س 19. ش 72: 31 تا 55.
عبدلی، حسین؛ عباسی، مهدی (1391). دانشگاه اسلامی: شاخصه‌های دانشگاه اسلامی در بیانات مقام ‌معظم ‌رهبری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات‏‫.
فاتح‌راد؛ مهدی، نقوی؛ محمد حسین (1393). دانشگاه حکمت‌بنیان قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ امینی، محمد (1393). آرمانگرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. س 18. ش 2:‌ 173 تا 194.
غلام قوام‌آبادی، محمد؛ مرتضوی‌نژاد، سید مهدی؛ نوروزی، سمیه؛ جوادی، مجتبی؛ نانی، سعید، عبدالحسین‌زاده، محمد (1394). الگوی مرجعیت علمی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری. مطالعات راهبردی بسیج. س 18. ش 68: 5 تا30.
کشتکار، مهران؛ نوروزی، خلیل (1395). الگوی مفهومی دانشگاه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. مطالعات راهبردی بسیج. س 19. ش 73: 5  تا 25.
مؤسسه بروج اندیشه آسمانی (1391). علمی برای تحول: علوم انسانی از منظر رهبر معظم انقلاب. تهران: انتشارات فردا.
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (1392). شورای عالی انقلاب فرهنگی: رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عالی انقلاب فرهنگی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
مخبر دزفولی، محمدرضا؛ آژینی، محسن (1389). منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (مجموعه رهنمودها و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ، علم و فناوری). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
مردانی، محمدرضا (1392). الگوی توسعه آموزش عالی ایران. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی.
موسوی الخمینی(ره)، سیدروح الله. صحیفه امام خمینی(ره). پایگاه اینترنتی گسترش آرا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) به نشانی www.rouhollah.ir
معینی، فائزه (1388). دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی ایرانی در آینه آرا و اندیشه‌های امام و رهبری. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (1379). دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان. ت‍هران‌: روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها‏‫.