مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی)

نویسنده

دکتری علوم دفاعی راهبردی. دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

این مقاله در پی آن است که با استفاده از روش تحلیل مضمون (تماتیک) به تجزیه و تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری بپردازد و رهبری نظامی را از دید معظم‌له تبیین کند. در این تحقیق، تمام بیانات، احکام و مکتوبات حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی) از سال 1367 تا 1394به صورت تمام‌خوانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به شناسه‌گذاری اقدام، و 223 مضمون پایه،40 مضمون سازماندهنده و 9 مضمون فراگیر شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ابعاد مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری عبارت است از: باور به خدا، باور به خود، باور به کارکنان، انقلابیگری، برنامه‌ریزی، بسیج منابع، هدایت و رهبری، هماهنگی و کنترل و نظارت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and Command in the Armed Forces in the Viewpoint of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Amir Hussein Bana'ee
PhD candidate at Public administration, Tehran University
چکیده [English]

This research is intended to analyze the speeches of the Supreme Leader through the thematic analysis method, and to explain military leadership from his point of view. All of the speeches, decrees and letters of Imam Khamenei from 1367 to 1394 were studied comprehensively. Then, as a result of coding the data, 223 basic themes, 40 organizing themes and 9 inclusive themes were identified. The results indicated that the aspects of management and command in the armed forces, based on the speeches of the Supreme Leader show: belief in God, self-reliance, trust in the employees, revolutionary attitude, planning, resource mobilization, guidance and leadership, coordination, control and supervision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : management
  • command
  • armed forces leadership
قرآن کریم. ترجمه آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی.
نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی. چ دوم. (1386). مشهد: آیین‌تربیت.
خامنه‌ای، سیدعلی (1390). حدیث ولایت. لوح فشرده مجموعه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
آقامحمدی، داود (1389). سیمای فرماندهی مدیریت و رهبری در نظام اسلامی. تهران: معاونت پژوهش دانشگاه افسری امام علی (علیه‌اسلام).
انوری، حسن و همکاران (1376).  فرهنگ روز سخن. چ دوازدهم. تهران: سخن.
بی نا (1389). فرازهایی از اندیشه‌های دفاعی ـ نظامی فرماندهی معظم کل قوا. تهران: دانشگاه افسری امام علی(علیه‌اسلام).
بی نا (1381). راهنمای یگان در دانشگاه افسری. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (علیه‌اسلام).

خورشیدی، عباس؛ قربانی، رضا (1391). عوامل و شاخص‌های مؤثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده. مدیریت نظامی. ش 47 .

دانایی فرد، حسن؛ کاظمی، سید حسین (1390). کاربرد استرتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل ـ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌اسلام).
ذوالفقاریان، محمد رضا؛ لطیفی، میثم (1390). نظریه پردازی داده بنیاد. تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌اسلام).
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1374). مفردات الفاظ قرآن. ترجمه غلام‌رضا خسروی حسینی. تهران: مرتضوی.
رستمی، ساسان (1390). بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی ممسنی. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
رضائیان، علی (1383). اصول مدیریت. چ یازدهم. تهران: سمت.
عباسی، داوود؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین؛ باقری‌کنی، مصباح‌ الهدی (1390). مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی. دوره 4. ش 12.
علی‌آبادی، علی‌رضا (1372). مدیران جامعه اسلامی. تهران: رامی.

فرهی، علی؛ محمدی، ابوالفضل؛ حصیرچی، امیر (1389). الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای). پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ش 3 و 4.

قرائتی، محسن (1374).  تفسیر نور.  چ یازدهم. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قریشی، سید علی اکبر (1352). قاموس قرآن. ج 1 و 3. ارومیه: دارالکتب الاسلامیه.
قمی، شیخ عباس (1380). مفاتیح الجنان. ترجمه: الهی قمشه ای. قم: بحر العلوم.
قوامی، سید صمصام‌الدین (1390). مدیریت از منظر کتاب و سنت. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
مجلسی، محمد باقر (1389). زادالمعاد. بازبینی یوسف زاده. قم: پیام مقدس.
مدنی، سید مصطفی ( 1387). بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس. دانشور رفتار. ش 29.
مکارم شیرازی، ناصر؛ جمعی از نویسندگان (بی تا). تفسیر نمونه. ج 7 ، 9، 10و 11 چ 24 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.
میرکمالی، سیدمحمد (1378). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.