دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1394 (617) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-11

سید محمد مقیمی


2. مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

صفحه 12-44

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی


5. فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)

صفحه 101-132

امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


6. بررسی پایه های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 133-154

ابوالفضل محمدی؛ محمود علایی زاده؛ مهدی محمدی


8. مبانی فقهی اولویّت استخدامی ایثارگران

صفحه 175-198

کریم عبداللهی نژاد؛ حسین ناصری مقدم؛ قاسم عبیداوی


9. چکیده عربی

صفحه 200-206

غلامحسین باقری مهیاری


10. چکیده انگلیسی

صفحه 207-213

قاسم قنبری خانقاه