دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1394 (617) 
مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

صفحه 12-44

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی


فرا روش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)

صفحه 101-132

امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


مبانی فقهی اولویّت استخدامی ایثارگران

صفحه 175-198

کریم عبداللهی نژاد؛ حسین ناصری مقدم؛ قاسم عبیداوی


چکیده عربی

صفحه 200-206

غلامحسین باقری مهیاری


چکیده انگلیسی

صفحه 207-213

قاسم قنبری خانقاه