دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهمن 1393 (345) 
بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 123-139

ناصر عسگری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد امینی


بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث

صفحه 167-195

مهدی اکبرنژاد؛ مینا یعقوبی؛ فرزاد غلامی


تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی

صفحه 197-211

غلامحسین نیکوکار؛ علیرضا خیری؛ محمد تابان؛ فریده صیدی