رفتارهای سه‌گانه بخل، میانه‌روی و اسراف از دیدگاه سیستمی

نویسنده

امام حسین (ع)

چکیده

این پژوهش با الهام از دیدگاه سیستمی، رابطه رفتارهای سه‌گانه بخل، میانه‌روی و اسراف را با محیط مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. بر اساس منابع، نتایج تحقیق بیانگر این است که از نظر رابطه با محیط بر بخل و بخیل منطق سیستم بسته بر میانه‌روی و میانه‌رو منطق سیستم باز حلقه بسته منفی و بر اسراف و مسرف منطق سیستم باز حلقه باز حاکم است به این‌صورت‌که ساختار بخل و رفتار بخیلانه به گونه­ای عمل می‌‌کند که سیستم باز انسانی را از طریق نابودی تعاملات با سایر عناصر محیطی به سمت و سوی هر چه بسته‌تر شدن سوق می‌دهد. با توجه به اینکه اصل بقای آنتروپی مثبت بر آن صادق است به‌سوی بی‌نظمی‌ و اضمحلال پیش می‌‌رود. میانه‌روی در زندگی فردی و اجتماعی نه تنها موجب شکل‌گیری و توسعه سیستمی باز می‌شود، بلکه از طریق تمرکز بر معیارها، این سیستم باز را به سیستم باز حلقه بسته منفی تبدیل می‌کند. در نتیجه با توجه به اینکه رفتارهای سه‌گانه در زمره عوامل سیستمی (ضعف ـ قوت) قرار دارد، می‌توان از طریق افزودن حلقه بسته منفی به سیستم باز حلقه باز، اسراف (ضعف) را به سمت میانه‌روی (قوت) تعدیل کرد و از سوی دیگر از طریق باز نمودن سیستم بسته به روی محیط و افزودن حلقه بازخوران منفی به آن، بخل (ضعف) را به سمت میانه‌روی ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threefold Behaviors of Envy, Moderation, and Extravagance from the Systematic Viewpoint

نویسنده [English]

  • Mansur Sadeghi Malmiri
Associate Professor, Imam Hussein University
چکیده [English]

Taking an inspiration from the systematic viewpoint, this research has studied the relationships of the threefold behaviors of envy, moderation, and extravagance with the environment. Based on the sources, the research results indicate that the closed system logic governs over envy and the envious, the open system of the negative closed loop logic over moderation and the moderate, and the open system of the open loop logic, and over extravagance and the extravagant. It means that the structure of envy and the envious behavior act in such ways that they lead the human open system toward more closed one through destroying interactions with other environmental elements. Since the principle of the positive entropy conservation impresses on the system, it proceeds toward chaos and destruction. Moderation in the personal and social life not only leads to the formation and the development of the open system, but also through concentrating on the criteria, it changes the open system into the open system of the negative closed loop. Consequently, since the threefold behaviors are regarded as systemic elements (weakness- strength), we can modify extravagance (weakness) toward moderation (strength) by adding the negative closed loop to the open system of the open loop. And from the other side, we can promote extravagance (weakness) to moderation by opening the closed system toward the environment and adding the negative feedback loop to the system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed System
  • Open System of Open Loop
  • Open System of Negative Closed Loop
  • Open System of Positive Closed Loop
  • Extravagance