تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسندگان

1 تهران

2 امام حسین (ع)

چکیده

در این پژوهش، تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی براساس عرضه سؤال بر قرآن مجید و احادیث شریف معصومان (علیهم­السّلام) و استنطاق از قرآن برای یافتن پاسخ مناسب با استفاده از منابع تفسیری بویژه تفاسیری که به روش قرآن به قرآن تألیف شده و هم­چنین با    بهره­گیری از منابع روایی معتبر صورت گرفته و ضرورت همراه بودن علم و عمل در مدیریت اسلامی تبیین شده و برای نمونه نیاز دو مقوله مهم «هدایت» و «نظارت» به علم و عمل در مدیریت اسلامی تا حدودی نمایانده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Interaction of knowledge and Practice in the Islamic Management from the Viewpoint of the Quran and Traditions

نویسندگان [English]

  • Mohamad ali Mahdavi rad 1
  • Hasan Sadeghi 2
1 Associate Professor in Interpretation and Quranic Sciences
2 Member of scientific board , Imam Hussein (pbuh) University, Ph.D. Student in Islamic Learnings
چکیده [English]

In this research the analysis of the interaction between knowledge and practice in the Islamic management has been made on the basis of presenting questions to the holy Quran and the traditions of the infallible (Alayhemossalam (A.S.)). The Quran and the valid sources of traditions have been interrogated to find out the proper answers. The interpretational sources, especially the interpretations which are interpreted based on the Quran to the Quran, have been used. The necessity of associating knowledge with practice in the Islamic management has been elaborated. To give an example, the need of two important subjects: “leading” and “controlling” to knowledge and practice in the Islamic management has been presented, to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Bases in Islam
  • Islamic Management and Knowledge
  • Action and the Interaction between Knowledge and Practice
  • Leading and Controlling under the Patronage of Practice and Knowledge