شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول‌آفرین براساس سخنان امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

نویسندگان

1 مالک اشتر

2 امام حسین (ع)

چکیده

در ادبیات سازمان و مدیریت نظریه رهبری تحول آفرین بیش از سایر نظریه‌های معاصر در عرصه اداره اثربخش نیروهای دانشی در سازمانهای طلایه‌دار شهرت یافته است. از اینرو، این مقاله در پی آن است تا با استفاده از روش نظریه‌پرداز‌ی داده‌بنیاد به تجزیه و تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری پرداخته، ابعاد و عوامل رهبری تحول‌آفرین را ارائه کند. در این تحقیق، سخنان حضرت امام خامنه‌ای (مد ظلّه العالی) به صورت تمام‌خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، 155 گزاره انتخاب، و از طریق کدگذاری باز و محوری، تعداد 173 کد، 25 عامل و پنج بُعد شناسایی شد. در نهایت ابعاد و عوامل منتج از داده‌ها، ضمن توسعه مفهوم ابعاد رهبری تحول‌آفرین، هفت عامل را تعالی داده، یک بُعد و چهار عامل نیز به الگوی رهبری تحول‌آفرین افزوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Dimensions and Elements of Transformational Leadership in Researches and Self-Competency Jihad of the Armed Forces Based on Imam Khamenei’s Statements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ibrahim Sanjaqi 1
  • Ali Farrahi 2
  • Majid Zeineddini 1
1 Associate Professor, Malek Ashtar Industrial University
2 Associat Professor of Imam Hussein (pbuh) Complex University
چکیده [English]

According to the organization and management literature,Transformational Leadership Theory has won fame in the field of effectively administering knowledge forces in pioneer organizations. Hence, the article is to analyze the grand leader’s statements for presenting the dimensions and elements of transformational leadership via the grounded theory. In the research, the sayings of hazrat Imam Khamenei(may his high shadow last) were studied thoroughly.Continuing the process, 155 statements were selected and 173 codes, 25 elements, and 5 dimensions were identified through open and axial encodings. Finally, the resulting dimensions and elements expanded the concept of the transformational leadership dimensions, meanwhile, they have transcended seven elements and added one dimension to the model of the transformational leadership as well as four elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazrat Imam Khamenei’(may his high shadow last)
  • Transformational Leadership
  • Grounded Theory
  • Researches and Self-Competency Jihad Organization of the Armed Forces