دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، خرداد 1401 (فصلنامه بهار) 
الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل مبتنی‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب

صفحه 35-82

محمّدرضا حسنی آهنگر؛ روح الله تولایی؛ محمدمیلاد احمدی


پژوهش‌های مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: مرور دامنه‌ای

صفحه 113-164

میکائیل نوروزی؛ علیرضا چیت سازیان؛ سیدمهدی سیدطباطبایی