پژوهش‌های مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: مرور دامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

جایگاه محوری انسان در سازمان، حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی را به یکی از نخستین حوزه‌های مورد توجه در مطالعات سازمان و مدیریت تبدیل کرده و به‌عنوان حوزه‌ای اصلی و پایه‌ای، همواره مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اثرگذاری مفروضه‌های انسان‌شناسی بر محتوای مطالعات رفتار سازمانی، همگام با توسعه رویکردهای اسلامی در مطالعات مدیریت، نگاه‌های اسلامی در تحقیقات رفتار سازمانی نیز مورد استفاده و اقبال محققان قرار گرفته که ثمره آن حجم قابل‌توجهی از تحقیقات در این حوزه است. بر این اساس، هدف این پژوهش شناسایی رویکردها و روندهای موجود در تحقیقات انجام‌شده در این حوزه در سپهر جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران است. روش‌‌شناسی تحقیق شامل مرور دامنه‌ای انتخاب‌شده و تحقیقات موردبررسی کلیه مقالات علمی‌پژوهشی منتشرشده تا زمان انجام پژوهش است که پس از پالایش اطلاعات،‌ 279 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که سیر صعودی انتشار تحقیقات این حوزه ـ که از ابتدای دهه 70 آغاز شده است ـ در سال 1395 با انتشار 39 مقاله به اوج رسیده و متأسفانه دوباره این روند نزولی بوده است. هم‌چنین با توجه به نتایج پژوهش، بیشترین رویکرد روش‌شناسی حاکم بر این تحقیقات، رویکرد‌ کیفی به میزان 62 درصد از کل تحقیقات و بیشترین موضوعات موردتوجه در تحقیقات به‌ترتیب اخلاق،‌ رهبری، انگیزش و فرهنگ‌سازمانی بوده است. از حیث منابع مورداستفاده در تحقیقات نیز،‌ نهج‌البلاغه،‌ دیدگاه اندیشمندان اسلامی و قرآن کریم، به‌ترتیب بیشترین استفاده را در تدوین تحقیقات حوزه رفتار سازمانی اسلامی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational behavior management researches with an Islamic approach: a domain review

نویسندگان [English]

  • Mikaeel Noruzi 1
  • Alireza Chitsazian 2
  • Sayyed Mahdi Sayyed Tabatabai 3
1 Corresponding Author: Ph.D. Candidate, Department of Decision Making and Public Policy, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Islamic Education and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Public Policy, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The central position of man in the organization has made the study area of ​​organizational behavior one of the first areas of interest in organization and management studies, and as a main and basic area, it has always been the focus of researchers. Due to the impact of anthropological assumptions on the content of organizational behavior studies, along with the development of Islamic approaches in management studies, Islamic views in organizational behavior research have also been used and favored by researchers, the result of which is a significant amount of research in this field. Based on this, the aim of this research is to identify the approaches and trends in the research conducted in this field in the sphere of scientific society of the Islamic Republic of Iran. The research methodology includes the review of the selected domain and the investigated research of all scientific research articles published up to the time of conducting the research, and after refining the information, 279 articles were reviewed. The results show that the upward trend in the publication of research in this field - which started in the early 70s - reached its peak in 2015 with the publication of 39 articles, and unfortunately, this trend has been downward again. Also, according to the results of the research, the most dominant methodological approach in this research was the qualitative approach in the amount of 62% of the total research, and the most important topics in the research were ethics, leadership, motivation, and organizational culture. In terms of the sources used in the research, Nahj al-Balagha, the viewpoint of Islamic thinkers and the Holy Qur'an, respectively, have been used the most in compiling research in the field of Islamic organizational behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational behavior management
  • Islamic research
  • organizational behavior
  • Islamic management
  • and domain review
ابراهیمی، الهام؛ شجاع، علی؛ پیرانی احمدآباد، ندا (1396)، بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر ارزش ویژه برند مبتنی‌بر مشتری در صنعت هتلداری، نقش تعدیل‌گر اخلاق کار اسلامی، مدیریت بازرگانی، سال نهم، صص. 462-439 .
احمدنیا‌آلاشتی، ‌سیامک؛ محمدی، ‌ابوالفضل؛ بازرگانی، ‌محمد؛ اسکندری، ‌مجتبی (1392)، الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم، مدیریت اسلامی، 87، صص 36-11.
اخوان‌کاظمی، ‌بهرام (1386)، نقد و اطلاع رسانی، نقد و ارزیابی نظریه کاریزمایی در تبیین رهبری امام خمینی، حکومت اسلامی، 43، صص 213-206.
اخوان‌کاظمی، ‌بهرام (1396)، تبیین نظری رهبری امام خمینی قدس سره از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک، مطالعات انقلاب اسلامی، 50، 7-26.
ارشدی، ‌نسرین؛ پیریایی، ‌صالحه (1393)، رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و قصد ترک شغل کارکنان، مدیریت اسلامی، 88، صص 234-213.
اسکندری، ‌کریم (1398)، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی براساس آموزه‌های اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 17، صص 148-121.
اسکندری، ‌مجتبی؛ محمدی، ‌ابوالفضل؛ علی‌اکبری، ‌حسن؛ سیف، ‌بهمن (1393)، سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه‌السلام) در نهجئالبلاغه، مدیریت اسلامی، 88، صص 40-9.
اسکندری‌اصل، ‌حشمت‌الله (1397)، بازسازی متغیر فرهنگ سازمانی در مدیریت با استمداد از مؤلفه‌های فرهنگی مدیریت اسلامی، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، 22، صص 159-145.
اسلام‌پناه، ‌مهدی؛ الوانی، ‌سیدمهدی (1397)، بررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی و تأثیر آن بر رفتار مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان، مدیریت فرهنگی، 42، صص 12-1.
اسماعیلی‌جوشقانی، ‌محمد (1378)، ویژگی‌های رهبری امام خمینی (ره)، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 19 و 20، صص 61-51.
اشرفی‌ریزی، حسن؛ فردوسی، مسعود؛ زاهدی، راضیه؛ همتیان، فرزانه (1391)، کتاب‌شناسی مدیریت اسلامی، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان.
امیری، علی‌نقی (1386)، رویکردهای مدیریت اسلامی، رویکرد تجربی، فصل‌نامه حوزه و دانشگاه، ش 13، 1386، صفحه 163-145.
اشگرف، ‌رضا؛ امیری، ‌علی‌نقی (1397)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در شرکت‌های دولتی ایران و ارائه راه‌کارهای مبتنی‌بر متون اسلامی، موردکاوی شرکت پالایش گاز پارسیان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 48، صص 325-303.
اصغری‌جهرمی، ‌سمانه؛ باقری، ‌مسلم (1396)، الگوی شغل از دید اسلام، مدیریت اسلامی، 99، صص182-165.
افتخاری، ‌اصغر؛ مرتضوی‌امامی، ‌سید‌علی (1391)، مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی (ره)، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 1، صص 28-9.
افجه، ‌سید‌علی‌اکبر؛ نقی‌پورفر، ‌ولی‌الله؛ جعفر‌پور، ‌محمود (1393)، مطالعه تطبیقی شاخص‌های عدالت توزیعی و رویه‌ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی، مدیریت اسلامی، 88، صص 106-75.
افجه‌ای، ‌سید‌علی‌اکبر؛ خسروپناه، ‌عبدالحسین؛ بانشی، ‌عبادالله (1393)، طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 7، صص 114-95.
افخمی‌اردکانی، ‌مهدی؛ توکلی، ‌عبدالله (1395)، توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 19، صص 56-31.
البرایی، ‌محمد؛ رحمان، ‌مادودور (1371)، بررسی نظارت‌های سازمانی و ارزیابی رفتار سازمانی از دیدگاه اسلام با به‌کاربردن فرایند تحلیلی، فرآیند مدیریت و توسعه، 18، صص 94-78.
الوداری، ‌حسن؛ دلیر، ‌مالک؛ محسنی‌آهوئی، ‌صدیقه (1398)، واکاوی ریشه‌های تاریخی رهبری خدمتگزار ازمنظر امام علی(علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه علوی، 19، صص 31-1.
الهیاری‌بوزنجانی، ‌احمد؛ رعنایی‌کردشولی، ‌حبیب‌الله؛ محمدی، ‌نورالله؛ شهیدیان، ‌زهرا‌سادات (1396)، ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی‌بر آموزه‌های دینی، مدیریت اسلامی، 98، صص 55-35.
امامی، ‌مصطفی؛ رستگار، ‌عبدالغنی (1387)، فرهنگ سازمانی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه، راهبرد (دانشگاه تهران)، 2، صص 170-145.
امین‌افشار، ‌زهرا؛ الهی، ‌سیدمجید؛ هوشنگی، ‌محسن (1396)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی با تکیه بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی اداره کل ثبت و اسناد و املاک شهر مشهد)، مدیریت فرهنگی، 37، صص 78-63.
امینی، ‌محمد؛ شریف‌زاده، ‌فتاح (1393)، بررسی رابطه تئوریک اخلاق اسلامی و رفتار فرانقش سازمانی، پژوهش‌نامه اخلاق، 25، صص 172-151.
امینی، ‌محمدحسین؛ بشیری، ‌ابوالقاسم؛ ناروئی‌نصرتی، ‌رحیم (1397)، عوامل و الگوی انگیزش از دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی، نگاهی تحلیلی ـ روان شناختی، روان شناسی و دین، 42، صص 38-21.
اورعی‌یزدانی، ‌بدرالدین (1372)، بررسی مقایسه‌ای انگیزش در فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی، دانش مدیریت، 23، صص 14-5.
آقاپیروز، ‌علی (1382)، متغیرهای اساسی در انگیزش کارکنان ازمنظر اسلامی، روش‌شناسی علوم انسانی، 37، صص 123-110.
آقاپیروز، ‌علی (1384)، رویکرد اسلامی به تعارض سازمانی، روش‌شناسی علوم انسانی، 45، صص 23-9.
آقا‌گلزاده، ‌غلامحسین (1394)، تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی مکتب مدیریت کلاسیک از دیدگاه اسلام، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 35، صص 52-21.
آیتی، ‌حمید (1391)، ابعاد و شاخص‌های فرهنگ سازمانی در سازمان های شهر اسلامی (مطالعه موردی، جهاد دانشگاهی)، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 10، صص 48-35.
بابازاده، ‌حمیده؛ فتاحی‌زاده، ‌فتحیه (1397)، تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(علیه‌السلام) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن، مطالعات قرآن و حدیث، 22، صص 168-135.
بازرگانی، حسین؛ حاکمی، محسن؛ تفقدی، حمیدرضا (2018)، بررسی تأثیر مزاج‌های چهارگانه طب اسلامی بر سبک رهبری، فصل‌نامه مدیریت اسلامی، 3، صص 85-59.
باقری، ‌مسلم؛ اصغری، ‌سمانه؛ پورمولا، ‌سید‌محمدهاشم (1396)، تبیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک فعل اخلاقی همگانی در سازمان‌ها،  اندیشه مدیریت راهبردی، 22، صص 116-83.
باقری، ‌مصباح‌الهدی؛ سعدآبادی، ‌حسن (1390)، طراحی الگوی رهبری معنوی براساس ارزش‌های اسلامی، پژوهشی مبتنی‌بر راهبرد داده‌بنیاد با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی، اندیشه مدیریت راهبردی، 10، صص 122-57.
باقری، ‌مصباح‌الهدی؛ کاظمی‌نجف‌آبادی، ‌محمد‌رضا (1392)، تبیین الگوی رهبری قوم بنی‌اسرائیل به دست حضرت موسی(علیه‌السلام)؛ پژوهشی قرآنی، اندیشه مدیریت راهبردی، 14، صص 188-157.
بانشی، ‌عبادالله؛ خسرو‌پناه، ‌عبدالحسین؛ امیری، ‌مقصود (1393)، مبانی فکری نظریه رهبری سازمانی با رویکرد اسلامی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6، صص 94-73.
بانشی، ‌عبادالله؛ خسروپناه، ‌عبدالحسین؛ بیابانی، ‌حسن (1398)، تأملی بر منش رهبری امام علی(علیه‌السلام) به استناد سیره حضرت در نهج‌‌البلاغه و تطبیق آن با مبانی فکری رهبری در قرآن کریم، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 17، صص 42-25.
بردبار، ‌غلامرضا؛ میرزاد، ‌نگار؛ فرزین‌فر، ‌زهره (1394)، شناسایی و رتبه‌بندی سنجه‌های هوش اخلاقی در مدیران گروه‌های آموزشی مبتنی‌بر نهج‌البلاغه (مطالعه موردی دانشگاه یزد)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 9، صص 96-77.
بشیری، ‌ابو‌القاسم (1393)، نظریه انگیزش در اندیشه دینی، روان‌شناسی و دین، 26، صص 60-39.
بنافی، مسعود؛ عابدی‌جعفری، حسن؛ دستیاری، اکرم (1398)، بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی، دوره تثبیت آثار (1357-1368)، مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4، صص 71-41.
بوستانی، ‌حمیدرضا؛ بانشی، ‌عبادالله؛ شاکری، ‌احمد (1396)، اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی ازمنظرنهج‌البلاغه در دانشگاه اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13، صص 78-61.
بیگدلی، ‌محمد‌مهدی؛ عصاره‌نژاد‌دزفولی، ‌سینا؛ حمزه‌پور، ‌مهدی؛ پهلوانی‌زاده، ‌محمد (1396)، شناسایی و سطح‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی جهادی در سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگی، مطالعات راهبردی بسیج، 76، صص 123-93.
پورعزت، ‌علی‌اصغر؛ ستاری، ‌زهرا؛ صفایی، ‌صفی‌الله؛ موسیوند، ‌مریم (1398)، تبیین نقش آگاهی در رابطه رهبر و پیرو براساس قرآن، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 18، صص 294-275.
پورمجرب، ‌گل‌آرا؛ زارعی‌متین، ‌حسن؛ پورعزت، ‌علی‌اصغر؛ یزدانی، ‌حمیدرضا (1399)، شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه، مدیریت اسلامی، 110، صص 174-149.
پیروز، ‌علی‌آقا (1385)، مدیریت تعارض با رویکرد اسلامی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 37، صص 70-41.
تاجمیر‌ریاحی، ‌جواد؛ صفدری، ‌علی؛ شاملی، ‌نصرالله (1398)، طراحی الگوی رهبری سازمانی با استفاده از آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت فرهنگ سازمانی، 52، صص 254-235.
تاجمیر‌ریاحی، ‌جواد؛ صفری، ‌علی؛ شاملی، ‌نصرالله (1396)، تبیین ابعاد رهبری سازمانی برمبنای نظام ارزشی اسلام با استفاده از آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت اسلامی، 99، صص 113-93.
تبیک، ‌محمدتقی (1396)، تبیین سازه انگیزش براساس منابع اسلامی، پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی، 7، صص 27-3.
تجلی، ‌منیر؛ عزتی، ‌میترا (1395)، مؤلفه‌های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی ازمنظر رهنمودهای اسلام، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 12، صص 378-359.
ترک‌زاده، ‌جعفر؛ امیری، ‌مهدی (1397)، تقوا؛ عاملی برای رفتار سازمانی اسلامی، پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 27، صص 44-17.
ترک‌زاده، ‌جعفر؛ محمدی، ‌مهدی؛ ساجدی، ‌علی‌محمد؛ اسماعیلی، ‌عبدالحمید (1397)، چارچوب انگیزش مبتنی‌بر مفاهیم قرآنی به‌سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 36، صص 76-47.
تقوی، سیدحسین (1394)، ویژگی‌های اخلاق مدیریت ازمنظر قرآن کریم، پژوهش‌های اخلاقی، سال ششم، 25-1.
تقوی، ‌سید‌علی؛ اسعدی، ‌میر‌محمد؛ میرغفوری، ‌سید‌حبیب‌الله (1393)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد، رویکرد اسلامی، اخلاق پزشکی، 30، صص 184-157.
تقی‌زاده، ‌هوشنگ؛ ضیائی‌حاجی‌پیرلو، ‌مصطفی؛ شکری، ‌عبدالحسین (1394)، بررسی رفتارهای فرانقشی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی با رویکرد سیستمی، مدیریت اسلامی، 92، صص 16-143.
توکلی، ‌عبدالله؛ حمیدی‌زاده، ‌علی؛ رهبر، ‌احسان (1396)، ارائه مدل فرهنگ سازمانی احسان‌محور با استفاده از راهبرد نظریه داده‌بنیاد، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13، صص 44-29.
توکلی‌بنیزی، ‌مهناز؛ برزگر‌بفرویی، ‌کمال (1396)، بررسی رابطه بین ابعاد دین‌داری ازمنظر نهج‌البلاغه و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه یزد)، اسلام و علوم اجتماعی، 17، صص 90-71.
توکلی‌محمدی، ‌مرتضی؛ مطهری‌فرد، ‌مرتضی (1395)، گونه‌شناسی فقهی مذاکره سیاسی با دشمنان به استناد تاریخ (با تطبیق بر مذاکره با آمریکا)، معرفت سیاسی، 16، صص 40-25.
ثنایی، ‌سلیم؛ خلجی، ‌سارا (1398)، مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسلام در سازمان آموزش‌وپرورش براساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مدیریت اسلامی، 106، صص 113-89.
جاسبی، ‌عبدالله (1376)، انگیزش در مدیریت اسلامی، آینده‌پژوهی مدیریت، 33، صص 17-5.
جاسبی، ‌عبدالله (1377)، بررسی انگیزش در مدیریت اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آینده‌پژوهی مدیریت، 37، صص 32-5.
جاسبی، ‌عبدالله؛ محمد‌نوربخش‌لنگرودی، ‌محسن (1376)، مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسلام، آینده‌پژوهی مدیریت، 34، صص 20-5.
جعفرزاده‌کوچکی، ‌علیرضا؛ امامی‌غفاری، ‌عبدالحمید (1394)، قلب‌های هدایت‌پذیر و هدایت‌ناپذیر از دیدگاه قرآن (با تأکید بر نقش مدیران در هدایت و اصلاح رفتار کارکنان در سازمان‌ها)، مدیریت اسلامی، 90، صص 86-65.
جعفری، ‌محمد‌تقی (1371)، یک بحث بنیادین در ریشه‌های انگیزش برای فعالیت‌های مدیریت در جامعه اسلامی و نقد نظریه انگیزشی در دوران معاصر، فرآیند مدیریت و توسعه، 19، صص 13-3.
جعفری‌هفتخوانی، ‌نادر (1396)، مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع؛ درآمدی بر رهبری سازمانی حضرت آیت‌الله مهدوی ‌کنی(رحمه‌الله‌علیه)، اندیشه مدیریت راهبردی، 22، صص 48-5.
جمشیدی، ‌ناصر؛ خنیفر، ‌حسین؛ نادری، ‌جلال (1392)، طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج‌البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 29، صص 76-51.
جنابی، ‌شهاب؛ جبل‌عاملی، ‌محمدسعید؛ علی‌احمدی، ‌علیرضا (1397)، نظریه مبنای «رهبری تحول» در اجتماعات انسانی براساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 11، صص 103-73.
جواهری‌زاده، ‌ابراهیم (1395)، الگوی معنویت افزایی در سازمان، ارائه نظریه‌ای داده‌بنیاد، مدیریت اسلامی، 97، صص 107-75.
چابکی، ‌ام‌البنین؛ خادمی، ‌فاطمه؛ صادقی، ‌عشرت (1394)، بازشناسی عوامل رهبری حضرت موسی(علیه‌السلام) با تأکید بر سوره طه، مدیریت اسلامی، 90، صص 182-159.
چکشیان، ‌محمد؛ سپهوند، ‌رضا؛ اسماعیلی، ‌محمودرضا؛ نظرپوری، ‌امیرهوشنگ (1397)، شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های رهبری اثربخش در سازمان‌های فرهنگی ـ هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی، مدیریت فردا، 54، صص 102-89.
چیت‌سازیان، علیرضا؛ محمدی، کرامت (1398)، فرامطالعه‌ای از پژوهش‌های حوزه‌ مدیریت اسلامی؛ موردمطالعه پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-48.
حجازی‌فر، سعید؛ خانی، علی (1394)، مأخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام).
حسنی، ‌رفیق؛ محمدی، ‌محمد (1398)، رابطه نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنان (نمونه پژوهش، شرکت دخانیات ایران)، مدیریت اسلامی، 107، صص 42-23.
حسنی، ‌محمد؛ حیدری‌زاده، ‌زهرا؛ قاسم‌زاده‌علی‌شاهی، ‌ابوالفضل (1391)، بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیریت اسلامی، 85، صص 32-9.
حسنی، ‌محمد؛ رحیمی، ‌مرضیه؛ سامری، ‌مریم (1393)، تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه، مدیریت فرهنگ سازمانی، 34، صص 633-613.
حسنی‌خالجیری، ‌محمدرضا (1398)، مدیریت رفتار فردی در سازمان از دیدگاه اسلام، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 61، صص 34-31.
حسینی‌جیردهی، ‌حسین؛ علوی‌وفا، ‌حمید (1396)، الگوسازی رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مهار فتنه 88، مدیریت اسلامی، 100، صص 84-53.
حسینی‌خواه، نورالله؛ درویش، سعید؛ خانی، عبدالرحمن میرزا؛ رحمتی، داریوش (1392)، آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان در ابعاد فردی و سازمانی (با تأکید بر دیدگاه قرآن و روایات)، آموزش در علوم انتظامی، سال اول، 2، صص 92-71.
حقیقت‌شهرستانی، ‌مسعود؛ پورعزت، ‌علی‌اصغر؛ معمارزاده‌طهران، ‌غلامرضا؛ حمیدی، ‌ناصر (1399)، تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، 29، صص 79-59.
حقیقتیان، ‌منصور؛ صالحی، ‌وحید (1393)، رابطه بین دین‌داری و اخلاق کار (مورد مطالعه، کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید)، توسعه اجتماعی، 32، صص 201-177.
حلوائی‌ها، ‌وحیدرضا (1398)، تبیین مؤلفه‌های ادراک عدالت در فرادست از دیدگاه امام علی(علیه‌السلام)، مدیریت اسلامی، 109، صص 105-130.
حیدری، ‌زهرا؛ حسنی، ‌محمد؛ قاسم‌زاده‌علی‌شاهی، ‌ابوالفضل (1392)، تأثیر فرهنگ خدمت‌گزاری بر پاسخ‌گویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی، مدیریت اسلامی، 87، صص 176-151.
حیدری‌زاده، ‌زهرا؛ زارع‌زاده، ‌پریسا؛ قاسم‌زاده‌علیشاهی، ‌ابوالفضل (1395)، نقش اخلاق کار اسلامی و فرهنگ خدمت‌گزاری بر رفتار شهروندی، پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی، پژوهش‌های اخلاقی، 23، صص 45-23.
خادم‌پیر، ‌فاطمه؛ گل‌پرور، ‌محسن (1396)، الگوی ساختاری رابطه سرمایه معنوی اسلامی با احساس انرژی در کار و عملکرد، روان‌شناسی و دین، 40، صص 66-53.
خان‌محمدی، هادی؛ خاشعی، وحید (1395)، واکاوی ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای (کار) مبتنی‌بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مطالعات راهبردی بسیج، 70، صص 40-5.
خدمتی، ‌ابوطالب (1385)، قدرت در مدیریت اسلامی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 37، صص 106-71.
خسروانیان، حمیدرضا؛ شفیعی رودپشتی، میثم (1390)، مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت اخلاق در سازمان در مکاتب غربی و آموزه‌های علوی، پژوهش‌نامه اخلاق، سال چهارم، 12، 172-145.
خسروانیان، ‌حمیدرضا؛ شفیعی‌رودپشتی، ‌میثم؛ توکلی، ‌مهناز (1392)، بررسی رابطه دین‌داری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد، مدیریت اسلامی، 86، صص 146-127.
خشوعی، ‌مهدیه‌سادات (1395)، تدوین منشور اخلاقی ـ حقوقی مشاغل براساس کتاب مفاتیح الحیات، مدیریت اسلامی، 97، صص 229-187.
خصاف‌مفرد، ‌حسین؛ باقری‌نصرآبادی، ‌محسن (1395)، الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی؛ (مورد مطالعه دفاع مقدس)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 39، صص 46-27.
خندان، ‌علی‌اصغر؛ جوادی، ‌محمد (1398)، جستاری تحلیلی درباره نظریه‌های متعارف انگیزش در سازمان و ارائه الگوی جایگزین مبتنی‌بر اندیشه‌های شهید مطهری (ره)، اندیشه مدیریت راهبردی، 24، صص 81-53.
خنیفر، حسین (1384)، تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب، فرهنگ مدیریت، 10، پاییز، 201-151.
خوبرو، ‌محمدتقی؛ سعیدی، ‌حبیب‌الله؛ صفری، ‌علی؛ سید‌جوادین، ‌سید‌رضا (1395)، رهبری معنوی، سرمایه اجتماعی و تعلق خاطرکاری؛ مطالعه‌ای با کاربست تأثیر مؤلفه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، 97، صص 136-109.
دانایی‌فرد، حسن، ابدالی، رقیه؛ محمودی‌کوچک‌سرایی، علی‌اصغر (۱۳۹۹)، پژوهش‌های فساد و سلامت اداری در ایران، مرور دامنه‌ای (حیطه‌ای)، دانش حسابرسی، دوره 20، شماره 79، 1399، 201-218.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1387)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، تهران، صفار اشراقی.
دانایی‌فرد، ‌حسن؛ بنافی، ‌مسعود؛ امامی، ‌سیدمجتبی (1392)، واکاوی نقادانه مفهوم سرمایه روان‌شناختی به‌سوی بسترسازی الگوی هنجاری بومی ـ اسلامی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 55، صص 238-209.
دانایی‌فرد، ‌حسن؛ مؤمنی، ‌نونا (1387)، تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی(علیه‌السلام)، استراتژی تئوری داده‌بنیاد متنی، مطالعات انقلاب اسلامی، 14، صص 110-75.
دانش‌کیا، ‌محمد‌حسین (1396)، اعمال شرایط احراز شغل گامی به‌سوی تمدن نوین اسلامی (با تأکید بر نامه‌ی امام علی(علیه‌السلام) به مالک اشتر)، پژوهش‌نامه علوی، 16، صص 122-99.
دانشی‌کهنی، ‌غلامرضا؛ لسانی، ‌مهدی؛ علوی، ‌سیدحمیدرضا؛ اخلاقی، ‌مسعود (1398)، استنباط‌‌های رهبری آموزشی مبتنی‌بر شناخت خدا و انسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 39، صص 208-193.
دعایی، ‌حبیب‌الله؛ عزیزی، ‌مرتضی (1391)، بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش واسط تعهد سازمانی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 8، صص 51-29.
دهقان، ‌رحیم (1396)، بررسی تطبیقی ابعاد انگیزش اخلاقی در اندیشه علامه‌طباطبایی و فینیس، اخلاق وحیانی، 12، صص 143-121.
دهقان‌منشادی، ‌منصور (1396)، بررسی رابطه هوش اخلاقی با وجدان‌کاری و تعهد سازمانی با تأکید بر رویکرد اسلامی در مدیران مدارس شهرستان میبد، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 18، صص 86-67.
دهقانی، ‌لیلا؛ شکرانی، ‌رضا؛ نقشینه‌ارجمند، ‌حمید‌رضا (1390)، بررسی تأثیر ادراک عدالت بر تصمیم‌گیری مدیران مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، 83، صص 64-35.
دهقانی‌پوده، ‌حسین؛ پاشایی‌هولاسو، ‌امین (1397)، طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان مبتنی‌بر دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 27، صص 250-225.
دیالمه، ‌نیکو؛ افضلی‌قادی، ‌منا (1394)، پیشایندهای بسترآفرین رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی ازمنظر قرآن کریم، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 4، صص 34-5.
دیالمه، ‌نیکو؛ افضلی‌قادی، ‌منا (1395)، مؤلفه‌های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی ازمنظر آموزه‌های اسلام، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 12، صص 442-417.
ذاکری، ‌محمد؛ بهاور‌نیا، ‌وحیده (1396)، کاربرد شیوه‌های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی(علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 28، صص 51-39.
ذاکری، آذر؛ هویدا، رضا؛ نجفی، محمد (1390)، رهبری معنوی با رویکرد اسلامی، مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، سال دوم، 4، 164-137.
راجی، سیدمحمدحسین؛ خاتمی، سیدمحمدرضا (1397)، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی ایران براساس آمارهای بین المللی، مشهد، به‌نشر.
ربانی، ‌مصطفی (1395)، مدیریت تعارض انبیای اولوالعزم با طاغوت، تاریخ‌نامه خوارزمی، 14، صص 234-199.
ربی‌پور، محمدعلی؛ صمدی‌وند، منوچهر (1389)، اخلاق مدیریت ازمنظر آیات و روایات، مدیریت بهره‌وری، سال چهارم، صص 228-211.
رجبی‌پور‌میبدی، ‌علیرضا؛ دهقانی‌فیروزآبادی، ‌مرتضی (1391)، رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران، اخلاق زیستی، 6، صص 91-49.
رحمتی، ‌محمدحسین؛ خنیفر، ‌حسین؛ کتابی، ‌ابراهیم (1395)، الگوی رهبری امام حسین(علیه‌السلام) در قیام عاشورا، مدیریت اسلامی، 96، صص 145-129.
رحمتی، ‌منصور؛ رحمتی، ‌مریم (1393)، بررسی میزان تحقق ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع براساس اندیشه‌های مدیریتی حضرت علی(علیه‌السلام)، مدیریت اسلامی، 89، صص 130-113.
رحمدل، ‌هادی؛ کفاش‌پور، ‌آذر؛ فراحی، ‌محمد‌مهدی (1399)، تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران دانشگاه‌ها مبتنی‌بر آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 19، صص 106-87.
رحیمی‌پردنجانی، ‌طیبه؛ محمدزاده‌ابراهیمی، ‌علی (1396)، طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پیامدهای مهم اخلاق کار اسلامی، اخلاق پزشکی، 40، صص 51-40.
رحیمی‌کلور، ‌حسین؛ حسنی‌نیا، ‌الناز (1396)، سنجش رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و اخلاق اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 45، صص 50-25.
رستمی، ‌بابک؛ کریمی، ‌فریبا؛ هادیان‌شیرازی، ‌عبدالرسول (1397)، شناسایی مؤلفه‌های رهبری اخلاقی در قرآن و نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه اخلاق، 41، صص 88-65.
رضایی‌منش، ‌بهروز؛ قربانی‌پاجی، ‌عقیل (1398)، نقش اخلاق کاری اسلامی و رهبری معنوی بر تمایل به ترک خدمت اساتید دانشگاه با نقش میانجی دلبستگی شغلی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 31، صص 208-187.
رضائیان، ‌علی؛ باقری، ‌مصباح‌الهدی؛ آقداغی، ‌میثم (1393)، الگوی عملی مدیریت خویشتن مبتنی‌بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)، اندیشه مدیریت راهبردی، 15، صص 40-5.
رضائیان، ‌علی؛ عبدالهی‌نیسیانی، ‌علی (1392)، ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان ازمنظر قرآن کریم، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 16، صص 113-89.
رضائیان، ‌علی؛ عبدالهی‌نیسیانی، ‌علی (1397)، مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت ـ نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی،  اندیشه مدیریت راهبردی، 24، صص 55-18.
رعنایی‌کردشولی، ‌حبیب‌الله؛ شکر، ‌عبدالعلی؛ پور‌مولا، ‌سید‌محمد‌هاشم؛ شهیدیان، ‌زهرا‌سادات (1392)، تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، 86، صص 82-45.
رفعت، ‌محسن؛ مسعودیان، ‌مصطفی (1398)، رفتارشناسی رهبری اخلاق‌مدارانه امام علی(علیه‌سلام) در جنگ در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی، جنگ صفین)، پژوهش‌نامه علوی، 19، صص 123-97.
رفیعی، ‌مجتبی؛ بهمنی، ‌اکبر (1392)، شناسایی عوامل موثر بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی، مدیریت سازمان‌‌‌های دولتی، 5، صص 138-117.
رمزگویان، ‌غلامعلی؛ شبانی، ‌علی (1382)، مدل انگیزشی منابع انسانی از دیدگاه اسلام، مدیریت فردا، 3 و4، صص 164-153.
رمضانی، ‌محمدعلی؛ ایوبی، ‌مریم (1395)، بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار بر فرهنگ سازمانی و سلامت اداری کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهش‌های اخلاقی، 26، صص 120-103.
رودساز، ‌حبیب؛ بیشه، ‌مجید (1392)، نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4، صص 104-81.
رونقی، ‌محمدحسین (1398)، رابطه اخلاق حرفه‌ای اسلامی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر سرمایه اجتماعی (نمونه پژوهش دانشگاه شیراز)، مدیریت اسلامی، 108، صص 184-163.
شریف‌زاده، حکیمه‌السادات؛ میرمحمدتبار، سیداحمد؛ سهرابی، مریم (1395)، فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی، پژوهش‌های اخلاقی، 6، 113-95.
زارعی‌متین، ‌حسن؛ حسن‌زاده، ‌محمد‌صادق (1393)، نقش میانجی ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کاری بیرونی و رفتارهای ضدشهروند سازمانی با تأکید بر نگرش اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8، صص 262-243.
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد (1395)، طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها، مطالعات رفتار سازمانی، 5، صص 1117-85.
زرنگاریان، ‌یوسف؛ عزیزی، ‌جواد (1398)، تأثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان (مطالعه موردی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی)، مدیریت اسلامی، 107، صص 147-125.
ساده، ‌احسان (1396)، مدل‌سازی ساختاری تفسیری نقش تعهد به ارزش‌های اسلامی در بهبود اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی (مورد مطالعه صنعت مواد غذایی)، پژوهش‌های اخلاقی، 29، صص 116-89.
ساده، ‌احسان؛ امینی‌سابق، ‌زین‌العابدین؛ نوبری، ‌علیرضا (1397)، سنجش نقش معنویت سازمانی مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در صنعت تجهیزات پزشکی با روش دیمتل، پژوهش‌های اعتقادی کلامی، 32، صص 102-83.
سالاری، ‌سمیه؛ نصر‌اصفهانی، ‌علی (1388)، مقایسه رهبری خدمت‌گزار از دیدگاه نظریه‌پردازان غربی و امام علی(علیه‌السلام)، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 43، صص 216-200.
سرمدی، محمدرضا (1395)، ارائه مدل علّی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی و ارزش‌های شغلی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7، صص 74-61.
سفیدگری، ‌سیما؛ عبدی، ‌اعظم؛ احمدی‌زاده، ‌مهرنوش (1395)، رابطه بین تعهد سازمانی و سبک زندگی اسلامی کارمندان بانک تجارت کرج، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، 9، صص 45-38.
سلطانی، ‌محمد‌رضا (1391)، تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح مبتنی‌بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مدیریت اسلامی، 84، صص 122-99.
سلطانی، ‌محمد‌رضا (1392)، درآمدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر برتری نیازهای معنوی در سلسله‌مراتب نیازها، مدیریت اسلامی، 86، صص 44-9.
سلطانی، ‌محمدرضا؛ محمدی، ‌مهدی؛ عقیلی‌عطار، ‌مهدی (1398)، بررسی رابطه تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه، مدیریت اسلامی، 107، صص 68-43.
سلگی، غلامرضا (1392)، مأخذشناسی رهبری و مدیریت اسلامی، تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام‌حسین(علیه‌السلام).
سلیمانی‌سروستانی، ‌سجاد؛ آقاسی، ‌سعید؛ زارع، ‌محبوبه (1399)، بررسی تعارض سازمانی با رویکرد اسلامی، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 66، صص 82-69.
سمیعی، ‌روح‌الله؛ کوروش‌زاده، ‌نسرین؛ محدث‌خالصی، ‌سیدمحمدرضا (1396)، بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان، پژوهش‌های اخلاقی، 29، صص 5-28.
سنجقی، ‌محمدابراهیم؛ فرهی، ‌علی؛ زین‌الدینی، ‌مجید (1393)، شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول‌آفرین براساس سخنان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مدیریت اسلامی، 88، صص 122-107.
سندگل، ‌مرتضی؛ بذرافشان‌مقدم، ‌مجتبی؛ قندیلی، ‌سید‌جواد؛ حسین‌قلی‌زاده، ‌رضوان (1394)، مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی‌بر دیدگاه اسلام، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 13، صص 115-95.
سیادت‌پور، سیدعلی؛ مختاری، مرضیه (1387)، بررسی ویژگی‌های مدیران و مهم‌ترین راه‌کارهای اجرایی در ایجاد انگیزه و کارایی در کارکنان از دیدگاه امام علی (علیه‌السلام)، علوم انسانی دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام)، سال هفدهم،  76، 168-147.
سیدقریشی، ‌ماریه؛ موسوی، ‌سیدعبدالرحیم؛ سیفی، ‌حسن (1396)، الگوی کاربردی‌کردن اخلاق اسلامی در سازمان‌های نظامی، راهبرد دفاعی، 59، صص 63-31.
شاکری‌نیا، ایرج؛ پوررضا، اسمعیل؛ محمدپور، مهری (1389)، برررسی نظری و عملی مفهوم احسان در فرهنگ دینی و مقایسه آن با مفهوم تقابل در رفتار سازمانی، علوم انسانی دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام)، سال هجدهم، 81، 106-87.
شامحمدی، ‌مهدی؛ مفتح، ‌محمدهادی؛ شرف‌الدین، ‌سیدحسین (1398)، مدیریت تعارض‏های اجتماعی ازنظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی، اسلام و علوم اجتماعی، 22، صص 69-47.
شاه‌آبادی، ‌محمدمهدی؛ زلقی، ‌امین (1395)، شناسایی قابلیت‌های لازم برای رهبری در سازمان‌های ایمان‌محور؛ مورد مطالعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران،  اندیشه مدیریت راهبردی، 20، صص 80-41.
شاه‌آبادی، ‌محمد‌مهدی؛ عابدی‌جعفری، ‌حسن (1390)، درآمدی بر روش بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی با نگاهی به قرآن کریم، روش‌شناسی علوم انسانی، 66، صص 116-97.
شبان‌نیا، ‌قاسم (1395)، شاخصه‌های مذاکره مطلوب اسلامی در حل و فصل منازعات سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، پژوهش‌های سیاست اسلامی، 9، صص 114-95.
شبان‌نیا، ‌قاسم (1395)، ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت‌ها، معرفت سیاسی، 16، صص 24-5.
شجاعی، ‌احمد؛ رحمانی، ‌ناصر؛ بقال‌اصغری، ‌پریسا (1397)، بررسی تأثیر تقوای الهی بر عدالت سازمانی مدیران (موردمطالعه، کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 16، صص 326-311.
شعبانلو، ‌کریم‌سعید؛ بهروزی، ‌ناصر؛ شهنی‌ییلاق، ‌منیجه؛ صفایی‌مقدم، ‌مسعود (1397)، بررسی تطبیقی نظریه هوش اخلاقی حضرت علی(علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه با نظریه فضیلت‌های اخلاقی مشترک ادیان (دالسگارد، پیترسون و سلیگمن) و اصول هوش اخلاقی (لنیک و کیل)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی 29، صص 574-547.
شفیعی، ‌عباس (1395)، تبیین عاطفه توحیدی در رهبری اسلامی و اعتبارسنجی آن، مطالعات علوم اجتماعی، 4، صص 71-57.
شکرانی، ‌رضا؛ علامه، ‌سید‌محسن؛ انجمنی، ‌سمیه (1391)، مطالعه تطبیقی مهارت شنود مؤثر ازمنظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت، مدیریت اسلامی، 85، صص 146-131.
شکرانی، ‌رضا؛ نصر‌اصفهانی، ‌علی؛ احمدی‌کوپایی، ‌فاطه‌سادات (1390)، نقد و بررسی سبک‌های «مدیریت تعارض» و شرایط استفاده از آن براساس سوره یوسف، کتاب قیم 3، صص 110-79.
شیخه‌پور، ‌زانیار؛ ابراهیمی، ‌احمد؛ شیخه‌پور، ‌محمد؛ زینالی، ‌شبنم (1394)، بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی و فرسودگی شغلی مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور، مدیریت اسلامی، 90، صص 241-225.
شیرزاد، ‌علیرضا؛ کاویانی، ‌محمد (1398)، شیو‌های تقویت انگیزش رفتار مطلوب در آیات قرآن و روایات اسلامی، اخلاق وحیانی، 17، صص 80-59.
صادقی، امیر؛ مشبکی‌اصفهانی، اصغر؛ کردنائیج، اسدالله؛ خداداد حسینی، سیدحمید (1394)، فراروش پژوهش‌های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه، مقاله‌های علمی ـ پژوهشی 1380 تا 1394)، فصلنامه مدیریت اسلامی، دوره 23، (4)، صفحه 101- 132.
صادقی، امیر؛ مشبکی‌اصفهانی، اصغر؛ کردنائیج، اسدالله؛ خدادادحسینی، سیدحمید (1396)، کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب‌شناسی فراروش، روش‌شناسی علوم انسانی، 92، صفحه 7-44.
صادقی‌مال‌امیری، ‌منصور (1392)، طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف‌کننده براساس آموزه‌های اسلام، اندیشه مدیریت راهبردی، 13، صص 156-123.
صباغیان، ‌علی (1380)، بررسی ایجاد انگیزه از دیدگاه اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 24 و 23، صص 254-234.
صفری، ‌یحیی؛ متین‌نژاد، ‌فرشته؛ قاسمی، ‌سمانه (1396)، ارزیابی تطبیقی جایگاه نظریه‌های انگیزشی مدیریت در گستره آیات الهی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 29، صص 130-117.
صنوبر، ‌ناصر؛ عربلوی‌مقدم، ‌سعید (1391)، بررسی تأثیرات دین‌داری بر رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، 12، صص 52-35.
صیادی‌تورانلو، ‌حسین؛ ثقفی، ‌سپیده (1396)، پیامدهای اخلاق کار اسلامی، مدیریت اسلامی، 101، صص 202-175.
طهماسب‌کاظمی، ‌بهروز؛ بصیرنیا، ‌غلامرضا؛ طهماسب‌کاظمی، ‌لیلا (1393)، تبیین الگوی رهبری در مدیریت راهبردی با تأکید بر ویژگی‌های ارائه‌شده در قرآن کریم، مهندسی فرهنگی، 81، صص 59-35.
ظهوریان‌ابوترابی، ‌میثم؛ مرتضوی، ‌سعید؛ لگزیان، ‌محمد؛ فراحی، ‌محمدمهدی (1397)، شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه‌بر تجربه مدیران جهاد سازندگی، مدیریت اسلامی، 102، صص 186-152.
عابدی‌جعفری، حسن (1389)، کتاب‌شناسی مدیریت و رهبری در اسلام، تهران: علم و دانش.
عابدی‌جعفری، حسن؛ ازگلی، محمد (1375)، مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران، مصباح، 19، صفحه 100- 119.
عابدی‌جعفری، حسن؛ بزرگ‌حداد، الهام (1394)، مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی و مدل‌های آن، پژوهش‌های نهج‌البلاغه، 47، صفحه 61 -86.
عبدالحمید، ‌مهدی؛ محمدی، ‌مهدی (1397)، ارائه الگوی ساختاری تفسیری رهبری جهادی مبتنی‌بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در بستر نقد رهبری کوانتومی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 15، صص 70-49.
عرب، ‌عباس؛ امین‌بیدختی، ‌علی‌اکبر؛ مرادزاده، ‌عبدالباسط؛ رستگار، ‌عباس‌علی (1395)، بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت، مدیریت اسلامی، 94، صص 84-51.
عزتی، ‌میترا؛ صالحی، ‌منصوره (1393)، ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 3،  صص 154-131.
عزیزآبادی، ‌ابوالفضل؛ مرتضوی، ‌سعید؛ انصاری‌اول، ‌محمدعلی؛ رحیم‌نیا، ‌فریبرز (1395)، مدخلی بر ویژگی‌های رهبری اخلاقی در نهج‌البلاغه، مدیریت اسلامی، 97، صص 41-11.
عسکری، ‌مهری؛ فروغی‌ابری، ‌اصغر؛ فیاض‌انوش، ‌ابوالحسن (1398)، تبیین سبک رهبری معنوی شهید خرازی و ارتباط آن با سلامت سازمانی در لشکر 14 امام حسین(علیه‌السلام) در دوران دفاع مقدس (67-1359)، پژوهش‌های تاریخی، 43، صص 33-17.
عسکری‌وزیری، ‌علی؛ زارعی‌متین، ‌حسن؛ امیری، ‌علی‌نقی (1391)، ارائه الگوی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج‌البلاغه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 3، صص 422-401.
عسگری، ‌ناصر؛ نیکو‌کار، ‌غلامحسین؛ امینی، ‌محمد (1393)، بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت اسلامی، 88، صص 140-123.
عطاران، ‌جواد؛ الوانی، ‌سید‌مهدی؛ امیری، ‌علی‌نقی؛ شوشتری، ‌مرضیه (1396)، تبیین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 13، صص 28-3.
عطافر، ‌علی؛ امیری، ‌زینب؛ کاظمی، ‌علی؛ امیری، ‌یدالله (1392)، تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی موردمطالعه شرکت گاز استان لرستان، مدیریت اسلامی، 86، صص 240-219.
عطائی، ‌امیرمسعود؛ علامه، ‌سید‌محسن؛ صفری، ‌علی؛ طیب‌نیا، ‌محمدصالح (1399)، طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم، مدیریت اسلامی، 110، صص 123-97.
عظیمی، ‌حسین؛ شاکرمی، ‌نبی‌الله؛ اونق، ‌فاطمه (1396)، بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان، مدیریت اسلامی، 101، صص 174-151.
علامه، ‌سید‌محسن؛ آقایی، ‌مهدی (1394)، تحلیل تأثیر اخلاق اسلامی کار بر تنش شغلی و رضایت شغلی، مدیریت اسلامی، 93، صص 174-155.
علامه، سیدمحسن؛ بوستانی، حمیدرضا (1393)، بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک‌شده مبتنی‌بر آموزه‌های نهج‌البلاغه با رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، 2، 205-185.
علوی، ‌سید‌علی؛ اعتصامی، ‌سید‌محمد‌کاظم (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی، اندیشه مدیریت راهبردی، 6، صص 100-75.
علی‌پور، ‌عثمان؛ عزیزی، ‌بیستون (1395)، بررسی رابطه‌ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران، مدیریت ورزشی، 34، صص 693-681.
غفاری، ‌رحمان؛ رستم‌نیا، ‌یحیی (1396)، الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی‌بر معنویت بر عملکرد سازمانی، مدیریت اسلامی، 98، صص 174-143.
غیور‌باغبانی، ‌سیدمرتضی؛ بهبودی، ‌امید؛ رمضانی، ‌مهدی؛ پورنگ، ‌علی (1397)، بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت (مطالعه موردی، حرم مطهر امام رضا(علیه‌السلام))، فرهنگ رضوی، 23، صص 42-9.
فدایی‌عراقی، ‌غلامرضا (1377)، پاره‌ای از ویژگی‌های فردی و جمعی کارکنان و مدیران نقش آن در رهبری سازمان ازنظر اسلام و دیگران، دانش مدیریت، 42 و 41، صص 126-92.
فرقانی، ‌یونس؛ پرکان، ‌حسین؛ ابراهیمی، ‌رقیه (1398)، تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی، اسلام و مطالعات اجتماعی، 26، صص 89-66.
فروزنده، ‌لطف‌الله؛ حسینی، ‌میرزا‌حسن؛ ترکمنی، ‌محمد (1391)، بررسی تطبیقی سبک‌های رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) برمبنای رشد و تعالی انسان، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2، صص 294-273.
فروزنده، ‌لطف‌الله؛ کوثری، ‌سحر؛ فرقانی، ‌علی (1389)، ارائه راهبردهای ارتباطی از دیدگاه قرآن، مدیریت فردا، 23، صص 94-77.
فروزنده‌جونقانی، ‌ریحانه؛ توکلی، ‌عبدالله (1397)، بررسی و تحلیل لبه تاریک رفتارهای سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 16، صص 310-293.
فروزنده‌دهکردی، ‌لطف‌الله؛ شخصیان، ‌فاطمه؛ حسینی، ‌فرزانه (1391)، شناسایی آموزه‌های دینی مؤثر بر شکل‌گیری رهبری تحول‌گرای موثق ـ  ATLـ براساس مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 18، صص 134-109.
فرهادی‌نژاد، ‌محسن؛ خانی، ‌فاطمه (1397)، مطالعه مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، 24، صص 70-51.
فرهی‌پورزنجانی، ‌برزو؛ سنجقی، ‌محمدابراهیم؛ سلطانی، ‌محمد‌رضا (1389)، طراحی الگوی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سپاه با رویکرد اسلامی، مدیریت اسلامی، 79، صص 134-97.
فضایلی، ‌احمد؛ شمشیری، ‌علی (1392)، ارائه چارچوب مفهومی مدل فرهنگ سازمانی فقه‌محور، ولایت‌مدار و مبتنی‌بر کرامت انسانی در سازمان‌های نظارتی، آفاق امنیت، 18، صص 66-35.
فولادیان، ‌احمد (1392)، بررسی رابطه میزان دین‌داری و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، فقه و تاریخ تمدن، 36، صص 160-135.
فهیما، ‌مریم؛ جلالی‌نائینی، ‌سید‌غلامرضا؛ بنیادی‌نائینی، ‌علی (1392)، تحلیل و رتبه‌بندی وضعیت فرهنگ سازمانی و بهره‌وری فردی کارکنان منطبق با شرایط بومی ـ اسلامی، مدیریت فردا، 37، صص 50-37.
قاسم‌زاده‌علیشاهی، ‌ابوالفضل؛ حیدری‌زاده، ‌زهرا؛ حسنی، ‌محمد (1395)، بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 12، صص 460-443.
قاسمی، ‌حمیدرضا؛ ایمانی‌مقدم، ‌مهدی؛ سریرپناه، ‌حسین (1396)، مفهوم‌سازی تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 70، صص 80-63.
قاسمی‌زاد، ‌علیرضا؛ سلامی، ‌نازنین (1398)، چارچوب مناسب برای سنجش معنویت محیط کار براساس آموزه‌های ایرانی و اسلامی در مراکز آموزش عالی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 38، صص 178-155.
قاسمی‌شوب، ‌محمد؛ شاهرودی، ‌محمد‌رضا؛ ایازی، ‌سید‌محمد‌علی (1399)، مذاکره سیاسی در سیره پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)؛ اصول و اهداف (مطالعه موردی، صلح حدیبیه)، پژوهش‌نامه تاریخ تمدن اسلامی، 20، صص 32-7.
قاسمی‌نژاد، ‌یاسر؛ زینلی، ‌محمدرضا (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ خودکنترلی با رویکرد اسلامی در یک دانشگاه نظامی، مدیریت اسلامی، 95، صص 242-217.
قائد‌علی، ‌حمید‌رضا؛ مشرف‌جوادی، ‌محمد‌حسین (1393)، فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی (مطالعه موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس)، مهندسی فرهنگی، 79، صص 78-62.
قرایی‌آشتیانی، ‌محمدرضا؛ پورصادق، ‌ناصر (1398)، بررسی نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 37، صص 42-7.
قربانی‌چوبقلو، ‌صمد؛ صادقی‌عمروآبادی، ‌بهروز (1390)، اثرات اخلاق اسلامی بر فاکتورهای شغلی مبتنی‌بر مهندسی فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی، مهندسی فرهنگی، 61، صص 47-29.
قشقایی‌زاده، ‌نصرالله؛ محمدی، ‌بهزاد؛ مسعودیان، ‌پریسا (1392)، ارائه الگوی نظری سلامت سازمانی دانشگاه برمبنای آموزه‌های دین اسلام، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5، صص 173-157.
قلاوندی، ‌حسن؛ امراهی، ‌اکبر (1391)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه با رویکرد اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 3، صص 464-447.
قلی‌پور، آرین (1386)، مدیریت رفتار سازمانی(سطح فرد)، تهران: سمت.
قلی‌پور، ‌آرین؛ سعیدی‌نژاد، ‌مجید؛ حسنقلی‌پور، ‌حکیمه (1391)، بررسی تأثیر روزه ماه مبارک رمضان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت اسلامی، 85، صص 74-55.
قنبری، ‌سیروس؛ کریمی، ‌ایمان (1395)، مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، 13، صص120-99.
کامفیروزی، ‌محمدحسن؛ بنیادی‌نائینی، ‌علی؛ مهری، ‌رضا (1394)، بررسی تأثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی‌بر نظریات شهید مطهری، مدیریت اسلامی، 91، صص 82-67.
کاویانی، ‌محمد؛ کریمی، ‌محمد‌رضا (1390)، منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 9، صص 104-79.
کاویانی‌ارانی، ‌محمد (1392)، رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 13، صص 94-67.
کرد‌نائیج، ‌اسدالله؛ خلیلی‌پالندی، ‌فرشته (1397)، تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری باورهای دینی، مدیریت اسلامی، 104، صص 58-37.
کریمی، ‌محمدرضا؛ کاویانی، ‌محمد؛ بوسلیکی، ‌حسن (1399)، عوامل شناختی انگیزش اخلاقی قرآن کریم؛ مبتنی‌بر منبع انگیزش «نفی ناهماهنگی شناختی»، روان‌شناسی و دین، 50، صص 137-123.
کشاورز‌شکری، ‌عباس؛ غفاری، ‌زاهد؛ جمشیدی، ‌مهدی (1391)، ماهیت رهبری امام خمینی(قدس‌السره‌الشریف) در نظریه علامه مطهری، مطالعات انقلاب اسلامی، 29، صص 76-61.
کشتکار، مهران؛ امینی، سیدجواد (1393)، الگوی مدیریت تعارض در سیره و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، بهبود مدیریت، سال هشتم، 23، 26-5.
گائینی، ‌ابوالفضل (1384)، جامعه‌پذیری در سازمان با رویکرد اسلامی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 36، صص 56-41.
گل‌پرور، ‌محسن؛ نادی، ‌محمد‌علی (1394)، رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 23، صص 22-1.
گودرزی، ‌غلامرضا؛ صلواتیان، ‌سیاوش؛ حق‌وردی‌طاقانکی، ‌میثم (1396)، الگوی رهبری شهید سیدمرتضی آوینی در فعالیت‌های رسانه‌ای، مدیریت اسلامی، 101، صص 121-95.
گوهری‌مقدم، ‌ابوذر؛ کیانی‌مجاهد، ‌حامد (1398)، الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی، دانش سیاسی، 29، صص 242-217.
محمدنژاد‌چاوشی، ‌حبیب؛ خسروپناه، ‌عبدالحسین؛ پورعزت، ‌علی‌اصغر (1394)، سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 10، صص 166-147.
محمدی، ابوالفضل؛ حجازی‌فر، سعید؛ قاسمی‌نژاد، یاسر (1395)، باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم، مدیریت اسلامی، سال بیست و چهارم، صص 158-131.
محمدی، دکتر؛ مزورعی، حسین (1385)، تحلیل متون مدیریت اسلامی پیرامون انگیزش ازمنظر اسلام، علوم انسانی دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام)، سال پانزدهم، 65، 172-121.
محمدی، ‌قدرت‌الله؛ سلیمی، ‌قاسم؛ محمدی، ‌مهدی (1397)، فراترکیب پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه سیاست اخلاقی مدیران ازمنظر آموزه‌های اسلامی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 49، صص 749-725.
مختاری‌پور، ‌مرضیه؛ سیادت، ‌سید‌علی (1388)، بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین(علیهم‌السلام)، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 4، صص 118-97.
مرادی، ‌مرتضی؛ احمدی، ‌علی‌اکبر؛ دارایی، ‌محمد‌رضا (1389)، نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمینی (ره)، آیا رهبری حضرت امام (ره) مبدأ الهی داشته است؟ مدیریت اسلامی، 81، صص 36-7.
مرادی، ‌مرتضی؛ حکیمی، ‌ایمان (1397)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ارزش‌ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ رﻫﺒﺮ ـ ﻋﻀﻮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، مدیریت اسلامی، 105، صص 182-159.
مرتضوی، ‌مهدی؛ زارع‌پور‌نصیرآبادی، ‌فضل‌الله (1391)، فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی، مهندسی فرهنگی، 72 و 71، صص 114-100.
مردمی، ‌ابوالقاسم (1388)، در جست‌وجوی مدل رفتاری در دعای مکارم الاخلاق، مدیریت اسلامی، 76، صص 88-79.
مردمی، ‌ابوالقاسم (1389)، نقد و بررسی کتاب «رفتار سازمانی در نگاه مدیریت اسلامی»، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 1، صص 151-133.
مرزوقی، ‌رحمت‌الله؛ ترک‌زاده، ‌جعفر؛ پیروی‌نژاد، ‌زینب (1394)، تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان ازمنظر نهج‌البلاغه، پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، 12، صص 70-43.
مزینی، امیرحسین؛ مرادحاصل، نیلوفر (1395)، ارزیابی قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تأمین الزامات اخلاقی فضای کسب‌وکار (با رویکرد اسلامی)، پژوهش‌نامه اخلاق، سال نهم 114-89.
مسعودی، عصمت؛ میرزایی، فرشته (1388)، بررسی تعارض ازمنظر مکتب اسلام و تئوری‌های مدیریت، اندیشه مدیریت راهبردی، 3، 1، صص 164-133.
مشایخی‌پور، ‌محمد‌علی (1390)، مبانی اخلاق کار از دیدگاه امام علی(علیه‌السلام)، مدیریت اسلامی، 82، صص66-37.
مشایخی‌پور، ‌محمد‌علی؛ حسنی، ‌سیدجعفر؛ سالمی، ‌حسین (1392)، زمینه‌های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات، مدیریت اسلامی، 87، صص 98-57.
مشبکی‌اصفهانی، ‌اصغر؛ وحدتی، ‌حجت؛ موسوی، ‌سید‌عبدالرضا (1391)، احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری، پل ارتباطی میان اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه‌ای؛ مورد کاوی؛ دانشگاه‌های دولتی، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، 45، صص 130-111.
مشرف‌جوادی، ‌محمد‌حسین؛ ابوطالبی، ‌محمد‌مهدی (1390)، بررسی شاخص‌های عدالت سازمانی در نهج‌البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی(علیه‌السلام) به مالک اشتر، مدیریت اسلامی، 82، صص 36-11.
مصباح‌یزدى، محمدتقى (1391)، پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی؛ تحقیق و نگارش، غلامرضا متقی‌فر، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره).
معدنی، ‌جواد؛ حسین‌پور، ‌داود؛ یاری، ‌معصومه (1395)، طراحی مدل فرهنگ جهادی مبتنی‌بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 11، صص 70-49.
معین‌الدین، ‌محمود؛ نایب‌زاده، ‌شهناز؛ دین‌پژوه، ‌فاطمه (1394)، بررسی تأثیر ویژگی‌های منتخب فردی بر رفاه حسابداران حرفه‌ای و نقش میانجی اخلاق اسلامی و جو اخلاقی سازمان، حسابداری مدیریت، 24، صص 42-25.
معینی‌کیا، ‌مهدی؛ غریب‌زاده، ‌رامین؛ کاظمی، ‌سلیم؛ غریب‌زاده، ‌شیما (1398)، تحلیل رابطه بین معنویت در محیط کار و فساد اداری، نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق در علوم و فناوری، 51، صص 98-92.
مقیمی، سیدمحمد (1390)، طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد برمبنای اندیشه‌های امام خمینی (ره)، مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، 1،  102-67.
ملکی‌مین‌باش‌رزگاه، ‌مرتضی؛ باقری‌قره‌بلاغ، ‌هوشمند؛ عین‌علی، ‌محسن (1398)، تأملی بر نقش تعدیل‌گری اخلاق کار اسلامی و سرمایه روان‌شناختی در تأثیر نقش سرپرستی ظالمانه بر رفتارهای انحرافی کارکنان ادارات دولتی استان سمنان، مدیریت اسلامی، 108، صص 161-141.
منصور‌لکورج، ‌محمدهادی؛ ابراهیم‌زاده‌دستجردی، ‌رضا؛ ماهرانی‌برزانی، ‌مجید؛ قائدامینی‌هارونی، ‌عباس (1396)، رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان، مدیریت فرهنگی، 37، صص 62-49.
منطقی، ‌محسن (1399)، طراحی مدل مطالعه انسان‌شناختی اسلامی در مطالعات اجتماعی (با تأکید بر دانش رفتار سازمانی)، اسلام و مطالعات اجتماعی، 29، صص 221-196.
منطقی، ‌محسن؛ پیروز، ‌علی‌آقا؛ قوامی، ‌سید‌صمصام‌الدین؛ علی‌زاده، ‌محمد (1398)، فهم رفتار سازمانی مبتنی‌بر فقه، مدیریت فرهنگ سازمانیف 52، صص 316-299.
منطقی، ‌محسن؛ شریفی، ‌احمدحسین (1397)، فرایند «اکتشاف» نظریه اخلاقی اسلام در موضوع «سکوت سازمانی»، پژوهش‌نامه اخلاق، 42، صص 54-35.
منوریان، ‌عباس؛ محمدی‌فاتح، ‌عمران؛ محمدی‌فاتح، ‌علی‌اصغر (1397)، تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عملکرد شغلی فرد با درنظرگرفتن نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی، فرآیند مدیریت و توسعه، 103، صص 82-57.
موحدی‌نیا، ‌مهدی؛ مظهر‌قراملکی، ‌علی؛ حسینی، ‌سید‌محمد (1397)، اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره، پژوهش‌های فقهی، 34، صص 606-581.
موسی‌زاده، ‌زهره؛ حق‌خواه، ‌منیر؛ سلطان‌زده‌پسیان، ‌مریم (1395)، مقایسه عوامل مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی ازمنظر علم مدیریت و دیدگاه اسلام، تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 4، صص 170-143.
مهداد، ‌علی؛ اسدی، ‌علی؛ گل‌پرور، ‌محسن (1395)، نقش تعدیل‌کنندگی باورهای مذهبی در رابطه‌ استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 64، صص 25-15.
مهدوی‌راد، ‌محمد‌علی؛ صادقی، ‌حسن (1393)، تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث، مدیریت اسلامی، 88، صص 261-235.
مهدیه، ‌امید؛ شرف، ‌رهام؛ شجاعی، ‌آزاده (1398)، بررسی تأثیر ارزش‌های اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران با نقش میانجی منشور اخلاقی سازمان، اخلاق پزشکی، 44، صص 163-150.
مهرابی، ‌امیر‌حمزه (1387)، انگیزش در اسلام؛ مدل حلقه‌های متداخل، مدیریت فرهنگ سازمانی، 17، صص62-27.
مهرابی، ‌امیر‌حمزه (1387)، مبانی انگیزشی در اسلام، انسان‌پژوهی دینی، 16، صص 144-119.
مؤمنی، ‌نونا؛ خائف‌الهی، ‌احمد‌علی؛ اکبریان، ‌رضا؛ دانایی‌فرد، ‌حسن (1390)، نقدی بر رویکرد رهبری در غرب براساس مبانی فکری علامه طباطبایی(ره)، اندیشه مدیریت راهبردی، 10، صص 150-123.
میر‌دریکوندی، ‌رحیم (1390)، هوش هیجانی؛ پیشینه و رویکردها از نگاه دین و روان‌شناسی، روان‌شناسی و دین، 15، صص 124-97.
میرزااُف، عبدالهاشم (1392)، منبع‌شناسی مدیریت اسلامی، قرآن و علم، شماره 12، 158-145.
میرزایی، ‌محمد (1394)، قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن، آموزه‌های قرآنی، 21، صص 78-55.
مینائی، ‌حامد؛ حسنی، ‌محمد؛ قاسم‌زاده‌علیشاهی، ‌ابوالفضل؛ حیدری‌زاده، ‌زهرا (1395)، بررسی رابطه علی بین اخلاق کار اسلامی و خلاقیت، با توجه به اثرات میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و احساس انرژی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 21، صص 564-545.
نجاری، رضا (1396)، مبانی مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
نجفیان، مهدی؛ علوی، سیدحمیدرضا (1389)، مدیریت تعارض در سیره عملی حضرت علی(علیه‌السلام) ازمنظر نهج‌البلاغه، مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، سال اول، 2، 70-45.
نجفی‌کلیانی، ‌وحید؛ دامغانیان، ‌حسین؛ لطیفی، ‌میثم؛ رستگار، ‌عباس‌علی (1399)، تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 19، صص 48-25.
نصر‌اصفهانی، ‌علی؛ حاجیان، ‌طالب؛ کریمی، ‌مهدی؛ رضوانی، ‌سید‌مرتضی (1391)، بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بر دیدگاه نهج‌البلاغه، مدیریت اسلامی،  85، صص 130-113.
نصر‌اصفهانی، ‌علی؛ ربانی، ‌مصطفی؛ فرخی، ‌مجتبی؛ امیری، ‌زینب (1394)، تأثیر ایمان دینی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)، مدیریت اسلامی، 90، صص 202-183.
نصر‌اصفهانی، ‌علی؛ فرخی، ‌مجتبی؛ امیری، ‌زینب (1391)، تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان براساس آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی، 84، صص 80-61.
نصر‌اصفهانی، ‌علی؛ فرخی، ‌مجتبی؛ امیری، ‌زینب (1395)، تأثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه، دبیران ورزش مقطع متوسطه شهر اصفهان)، مطالعات مدیریت ورزشی، 37، صص 200-181.
نقوی، ‌سیدعلی؛ اسعدی، ‌میر‌محمد؛ میر‌غفوری، ‌سید‌حبیب‌الله (1394)، الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، مدیریت اسلامی،  91، صص 177-145.
نقی‌پورفر، ولی‌الله (1382)، مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی.
نقی‌پورفر، ‌ولی‌الله؛ جعفر‌پور، ‌محمود (1389)، مطالعه تطبیقی شاخص‌های تأثیرگذار بر تحقق عدالت مراوده‌ای در سازمان مقایسه دو دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی، مدیریت اسلامی، 81، صص 86-37.
نوده‌ئی، ‌داود؛ اسماعیلی، ‌معصومه؛ خندان، ‌علی‌اصغر؛ احمدی‌نوده، ‌خدابخش (1395)، نقد و بررسی انگیزش ذاتی براساس مبانی انسان‌شناسی اسلامی، پژوهش‌های مشاوره، 60، صص 150-117.
نوری، ‌نجیب‌الله (1396)، عوامل و ساختار انگیزش رفتار انسان در اندیشه علامه طباطبائی، روان‌شناسی و دین، 40، صص 22-5.
نیک‌پور، ‌امین؛ پور‌رشیدی، ‌رستم؛ نوبری‌آیدیشه، ‌سمیه (1393)، تبیین مبانی رفتار سازمانی در سیره نبی‌اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8، صص 222-199.
نیکنام‌جو، ‌منصور؛ اردکانی، ‌محمدشاکر؛ غفوری‌چرخابی، ‌حسین (1396)، تحلیل تأثیر اخلاق کار اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی، مدیریت اسلامی، 99، صص 163-139.
واحد‌اسرمی، ‌محمد‌جواد؛ مرادزاده، ‌عبدالباسط؛ یعقوبی، ‌نور‌محمد (1394)، نقش میانجی احساس انرژی در رابطه‌ بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 28، صص 56-33.
وجدانی، ‌فاطمه (1395)، تدوین الگوی منابع انگیزش اخلاقی در قرآن (براساس تفسیر المیزان)، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 7، صص 5-20.
وکیلی، ‌هادی؛ ملکی، ‌ملیحه (1393)، انسان خودساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبراهام مزلو، پژوهش‌نامه عرفان، 10، صص 160-135.
ولیخانی، ‌ماشاءالله؛ کریم‌پور، ‌جلیل (1391)، تدوین الگوی فرهنگ اسلامی سازمانی، مهندسی فرهنگی،  66 و 65، صص 189-162.
ویسه، ‌صید‌مهدی؛ تابان، ‌محمد؛ علی‌کرمی، ‌سجاد (1397)، طراحی الگوی رهبری خدمت‌گزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مورد مطالعه، دانشگاه ایلام)، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 15، صص 48-27.
هادوی‌نژاد، ‌مصطفی؛ حسینی، ‌محبوبه (1392)، بررسی قابلیت پیشگویی‌کنندگی جهت‌گیری مذهبی اسلامی در مقایسه با معنویت سازمانی در سطح فرد در ارتباط با رفتارهای شهروندی سازمانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 16، صص 159-139.
هادوی‌نژاد، ‌مصطفی؛ دانایی‌فرد، ‌حسن؛ آذر، ‌عادل؛ خائف‌الهی، ‌احمد (1389)، کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، 7، صص 130-81.
هادوی‌نژاد، ‌مصطفی؛ نقی‌پور‌فر، ‌ولی‌الله؛ دانایی‌فرد، ‌حسن (1390)، پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های فرهنگ سازمانی اسلامی، پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین، راهبردهای بازرگانی،  17، صص 120-93.
هدایتی، ‌علی‌اصغر؛ برجعلی‌زاده، ‌راضیه؛ الله‌‌بداشتی، ‌ندا (1390)، اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های دینی، تاریخ پزشکی، 8، صص 64-37.
یادگاری، ‌رضا؛ رحمانی، ‌کمال‌الدین؛ مدرس‌خیابانی، ‌فرزین (1397)، بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی کارکنان و تأثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی، خوشه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی)، پژوهش‌های اخلاقی، 34، صص 330-315.
یزد‌خواستی، ‌بهجت؛ عزتی، ‌مهدی (1393)، تحلیل تطبیقی نظریه اقتدار کاریزماتیک وبر یا نقش رهبری امام خمینی(قدس‌سره) در انقلاب اسلامی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، 38، صص 158-141.
یعقوبی، ‌ابوالقاسم؛ عروتی‌موفق، ‌اکبر؛ دلفان‌بیرانوند، ‌آرزو (1398)، مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه، یک بررسی تطبیقی، پژوهش‌نامه نهج‌البلاغه، 28، صص 21-1.
Arksey H، O’Malley L (2005)، Scoping Studies, towards a methodological framework, International J Social Res Methodol, Theory & Pratice, 8, 19-32,
Levac D, Colquhoun H, O'Brien KK (2010), Scoping studies, advancing the methodology, Implement Sci,5،69,
Mays S, Arksey H, O’Malley L (2005), Scoping Studies, towards a methodological framework, International J Social Res Methodol, Theory & Pratice، 8، 5,
Ott,J, Steven, Parkes, Sandra J, & Richard B, Simpson(2008), Classic Readings in Organizational Behavior, Thomson/Wadsworth,
Robbins, Stephen P, & Timothy A, Judge(2017), Organizational Behavior, Pearson
Taylor J,Pagliari C (2018), Comprehensive scoping review of health research using social media dataBMJ Open, 8,e022931, doi، 10, 1136/bmjopen-2018-022931