دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1401 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

ابعاد و مؤلفه‌های حکومت‌داری از منظر امام خمینی (رحمةالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی

صفحه 11-61

علیرضا علیخانزاده؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ بهروز رضایی منش


تصویرپردازی از حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستی

صفحه 131-171

محمد ایوبی پور؛ حاکم قاسمی؛ محمدرحیم عیوضی؛ عین اله کشاورز ترک؛ فرهاد درویشی سه تلانی