طراحی الگوی شایستگی مدیران هیئت‌های مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دین گروه دین پژوهی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

3 دکتری رشته علوم قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث وادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای شایستگی‌های مدیران هیئت‌های مذهبی به روش کیفی انجام شد و برای دستیابی به هدف از سه روش کیفیِ مشاهده، مصاحبه و مدیریت تعاملی (IM) استفاده شده است. جامعه­ آماری در هرکدام از روش­های پژوهش متفاوت بوده است. در بخش مشاهده جامعه­ آماری شامل هیئت‌های شاخص، در بخش مصاحبه و مدیریت تعاملی شامل کارشناسان مدیریتی، مسائل اجتماعی، روان‌شناسی و مسئولان هیئت‌های نمونه بوده است. متناسب با روش­های پژوهش استفاده شده، روش نمونه‌گیری نیز متفاوت بوده است. روش نمونه‌گیری در بخش مشاهده به ‌صورت در دسترس بوده و با در نظر گرفتن محدودیت‌های پژوهش و ملاک‌های انتخاب از بین 11 هیئت، 5 مورد انتخاب شد؛ و در مصاحبه به صورت هدفمند و جمع­آوری داده تا آنجایی ادامه‌ یافت که اشباع نظری حاصل و در نهایت 9 مصاحبه انجام شد. در نهایت، در قسمت مدیریت تعاملی نیز نمونه‌ شامل 5 نفر از افراد مصاحبه شده در مرحله قبل بود که به‌ صورت هدفمند انتخاب شدند. روش تجزیه‌وتحلیل در بخش مصاحبه و مشاهده پس از پیاده‌سازی متن آن‌ها به روش کدگذاری و با استفاده از نرم‌افزار Maxqda انجام شد. در روش مدیریت تعاملی مبنای پیشنهادی محقق که حاصل دو بخش قبل بود به بحث گزارده، پس از اصلاح و تائید متخصصان و رسیدن به اجماع نهایی، الگوی شماتیک شایستگی با نشان دادن روابط علی و معلولی با استفاده از نرم‌افزار ISM ترسیم شد. نتایج نشان داد که به ترتیب داشتن هنر مدیریت، شناخت مسائل دینی، اخلاق‌مداری، جاذبه قوی و دافعه مطلوب در روابط عمومی و داشتن سواد رسانه‌ای از مهم‌ترین ‌شایستگی‌های یک مدیر هیئت مذهبی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Model for Religious Board Leaders

نویسندگان [English]

  • Leila khosravi morad 1
  • zahra Feizi 2
  • Hamid Reza Younesi 3
1 MA in Instructional Management and Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azad University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Sociology of Religion, Faculty of Religions, Religions University, Qom, Iran.
3 PhD in Quranic Sciences and Hadith, Department of Quranic Sciences and Hadith Arabic Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azad University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for the competencies of religious Hay’at boards. In terms of methodology, we use a qualitative research, which uses three methods of observation, semi-structured interview and interactive management (IM) method, to achieve the goals. The statistical population of the study was examined in the section on observation of sample boards of sample and in the interview included management experts, social issues, psychology and boards of sample Hay’ats. The sampling method in the observation section was made available by considering the limitations of the research and the selection criteria from 11 cases to 5 delegates. The sampling method in the interview was purposeful, and the sampling process continued until the theoretical saturation was achieved. Finally, 9 people from the community were studied. In the interactive management section, sampling from the interviewees was done purposefully and five people with relevant experience in the field were selected. The method of data analysis in interview after coding the interviews and observation forms was done by coding method using Maxqda software and in the interactive management method the researcher suggested two sections before and after modification. Experts' approval and reaching a final consensus on the competency model was drawn using ISM software. Findings from the recognition of managerial competencies showed that having the art of management, knowledge of religious issues, orthodox ethics, strong attraction and favorable public relations and media literacy are the most important competencies of a religious director and ultimately causal relationships. Their disability is plotted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Competence
  • Managers
  • Religious Board
آقا پیروز، علی (1384)، مدیریت در اسلام، تهران: سمت.
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ و درب‍ان‌آس‍ت‍ان‍ه،‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا (1382)، روش‌ه‍ای‌ک‍ارب‍ردی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌.
اساسنامه شورای هیئات مذهبی (شهرستانی استانی مرکزی) (1395)، معاونت امور فرهنگی و تبلیغ، اداره کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی، گروه سازمان‌دهی و نظارت بر هیئات مذهبی.
تسلیمی، محمد سعید؛ امین، فرشته و حسن زاده، کاظم (1394)، اولویت‌بندی موانع برنامه‌ریزی راهبردی در هیئت‌های مذهبی، مجله مدیریت اسلامی، تابستان، شماره 10.
خدامی، علیرضا و غلامیان رمجردی، وحیده (۱۳۹۴)، آسیب‌شناسی فرهنگ عزاداری، کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیبهای اجتماعی ایران، تهران.
درودی، مسعود (1393)، کارکرد سیاسی هیئت‌های مذهبی در ایران (با تأکید بر دوران جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه ژرفا پروژه، سال دوم، شماره 2 و 3، زمستان و بهار.
دهقانان، حامد (1386)، مدیریت بر مبنای شایستگی، مجله مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 53.
دیانتی، محمد و عرفانی، مریم (1388)، شایستگی مفاهیم و کاربردها، ماهنامه تدبیر، شماره 206، تیرماه.
ذوالفقاری، اکبر و شبانی ورشکوئیه، سعید (1393) ضرورت شکل‌گیری هیئت‌های مؤسس برای مدیریت هیئت‌های مذهبی در سازمان تبلیغات اسلامی، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، آذر 1393.
رازنهان، فیروز؛ آروین، محسن؛ عنبرستانی، هادی و راعی، حامد (1392)، مدیریت هیئتی نمادی بی‌بدیل از روحیه تعاون و جمعی ایرانیان. اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، 30 بهمن‌ماه.
رضایت، غلامحسین و عمادی، حیدر (1395)، طراحی الگوی شایستگی‌های مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، مطالعات راهبردی بسیج، زمستان، دوره 19.
رضایی، زهرا (1386)، نقش سازمان‌های غیردولتی در توسعه اجتماعی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 14.
رضایی، قاسم (1395)، آئین هیئت‌داری، تهران: نشر سبحان.
رضایی‌زاده، مرتضی؛ انصاری، محسن و مورفی، ایمون (1392)، راهنمای کاربردی روش تحقیق مدیریت تعاملی (IM)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضائیان، علی (1387)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
سهندی‌طرق، سکینه (1388)، بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران از دیدگاه معلمان، کارشناسان دوره آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه یک و دو شهر ری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
صفری فروشانی، نعمت‌اله و  قرائتی، حامد (1393)، سیره ائمه علیهم‌السلام در مراسم و مواسم دینی؛ بررسی سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام در ماه رمضان، تاریخ اسلام، تابستان 1393، دوره  15، شماره  2.
کرمی، مرتضی (1386)، آموزش مدیران با الگوی شایستگی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 179.
مبینی، مجید (1389)، هیئت از تجمع بیان تا گروهبنیان ((رویکردی جامعه‌شناختی به کارکردهای هیئت)، نشریه خیمه، فروردین، شماره 63.
محمدمیرزایی، حسن و ذوالفقاری، ابولفضل (۱۳۹۴)، بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری‌های مذهبی بر اساس دیدگاه‌های استاد مطهری (مطالعه موردی: دسته‌جات و عزاداری‌های مذهبی شهرستان بیجار)، همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، شهرستان تایباد.
مرکز آموزش ایران‌خودرو (1385)، ارزیابی 360 درجه از تئوری تا عمل (تجربه‌ای موفق در رسیدن به کلاس جهانی)، فرازاندیش سبز.
مهری، بمار، احمدی، ابوالفضل (1393)، بررسی جامعه‌شناختی تغییرات کاربردی هیئت‌های مذهبی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هشتم، شماره 80، تابستان.
مؤمنی مهمویی، حسین (1386)، برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی، رویش: فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی، شماره 19، پائیز 86. صص 32-20.
نوفرستی، حسین و تقی زاده هرات، علی (1394)، مروری بر مدل شایستگی مدیران، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.

لاتین

Aston, G. (Ed.) (2001), Learning with corpora. Houston, TX: Athelstan.
Bonder, A. (2003), A Blueprint for the future: Competency-based management in HRDC. Unpublished presentation, HRDC Canada.
CRIPE, Edward J.; MANSFIELD, Richard S. Profissionais disputados: as 31 competências de quem
agrega valor nas empresas. Rio de Janeiro: Campus 2003.
Draganidis، F & Mentzas، G. (2006), Competency based management: A review of systems and ap-proaches. Information management & computer security. Vol. 14 pp. 51-61.
Fielding, N. and J. Fielding. (1986), Linking Data, London: Sage Publications Ltd.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2013), Qualitativeresearchin nursing and healthcare. New York: John Wiley & Sons.
Singla P. K, Rastogi K. Sunita Rani Jain. (2005), Developing Competency-Based Curriculum for Technical Programs. National Symposium on Engineering Education/ India Institute of Science, Banglore.
Spencer, L. M. Jr and Spencer, S. M. (1993), Competence at Work: Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, New York, NY.