دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1395 (628) 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-9

سید محمد مقیمی


2. کاوشی در سبک زندگی ‌اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه

صفحه 11-50

وحید خاشعی؛ حامد نظرپور کاشانی؛ سید محمد علی شریعت زاده


7. استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی

صفحه 159-181

سید رضا سیدجوادین؛ محمد مهدی تنعمی؛ امیر مختاری


8. چکیده عربی

صفحه 183-188

غلامحسین باقری مهیاری


9. چکیده لاتین

صفحه 189-194

قاسم قنبری خانقاه