دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1395 (628) 
استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی

صفحه 159-181

سید رضا سیدجوادین؛ محمد مهدی تنعمی؛ امیر مختاری


چکیده عربی

صفحه 183-188

غلامحسین باقری مهیاری


چکیده لاتین

صفحه 189-194

قاسم قنبری خانقاه