دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399 (فصلنامه بهار) 
طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا


شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی