دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، شهریور 1402 (فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

تدوین و اولویت بندی ویژگی‌های سازمان صبور با رویکرد اسلامی

صفحه 11-48

اباذر ظهرابی؛ رضا رسولی؛ سید محمد حسین کمانی؛ ناصر برخوردار


الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی

صفحه 125-158

غلامحسین رضایت؛ ارشاد اسحاقی


طراحی مدل مدیریت اسلامی- ایرانی پیشرفت

صفحه 159-188

محمدعلی علیزاده؛ مجتبی رمضانی؛ سید عبداله حجتی؛ کریم اسکندری؛ نادر بهلولی


تبیین مضمون های مدیریت عملکرد کارکنان در پرتو نهج‌البلاغه

صفحه 189-223

ملیحه جوانی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ نصر الله شاملی