سخن سردبیر( شهید دکتر چمران، الگویی برای سبک مدیریت آتش به اختیار) DOR:20.1001.1.22516980.1399.28.1.1.6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی سال 1396 با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همه‌جانبه برای غلبه‌دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه کردند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً می‌گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار... آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی‌تواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.‌»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Martyr Dr. Chamran, a model for fire management style

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi
Department of Public Administration, Tehran University
چکیده [English]

The Supreme Leader of the Islamic Revolution, during his Ramadan meeting with the students in 1396, advised them to make a serious and comprehensive effort to overcome the discourse of the revolution in the university. During this discussion, he said: "I regularly say to all those intellectual and practical jihadi, intellectual, and cultural nuclei throughout the country: Work for each of you; Independent and according to the battlefield, fire is at your disposal ... Where you feel that the central apparatus is disturbed and can not manage properly, there is fire at your disposal; That means you have to decide for yourself, think, find, move, act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Dr. Chamran
  • insight
  • management