ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت (منابع انسانی)، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با توجه به تأثیرگذاری زیاد تصمیم‌های مدیران عالی در سطوح مختلف جامعه همراستایی سبک مدیریتی این مدیران با راهبردهای اصلی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران متناسب با راهبردهای خود سبک نوینی از حکمرانی و به­تبع آن الگوی مدیریت در سطح عالی را ارائه داد که برخی از مدیران سطوح عالی در راستای تحقق اهداف نظام و در طی 40 سال اخیر مطلوب عمل کرده و برخی دیگر دچار ضعفهایی بودند. شهید سپهبد قاسم سلیمانی به‌عنوان تنها مدیر عالی در نظام جمهوری اسلامی که موفق به گرفتن نشان ذوالفقار از رهبری معظم ایران شده است نه­تنها در عملکرد شغلی خود موفق بود بلکه با محبوبیتی کم­نظیر در سطوح و سلایق مختلف جامعه همراه شد. در این پژوهش کاربردی اکتشافی، با رویکرد آمیخته و با هدف ارائه الگوی مدیریتی مطلوب برای مدیران عالی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریت شهید سلیمانی با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه­ها، فیلمها و داده­های متنی مرتبط با شهید سلیمانی، 44 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان‌دهنده و شش مضمون فراگیر از طریق نرم­افزار مکس کیو. دی. آ. (2018) مشخص شد. مضمونهای فراگیر برای الگوسازی ساختاری تفسیری در محیط نرم­افزاری متلب در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه گلوله برفی انتخاب شده بودند. مبانی اعتقادی به­عنوان اثرگذارترین مضمون در سطح چهارم، زمینه­های فردی در سطح سوم، مشی­های سیاسی فرهنگی اقتصادی و سیاسی در سطح دوم، و زمینه­های شغلی به‌عنوان اثرپذیرترین مضمون در الگوی پیشنهادی در سطح اول قرار گرفت. پیشنهاد می­شود مدیران عالی از ویژگیهایی همچون روحیه انقلابی، وحدت­آفرینی بین مسئولان و مسئولیت­پذیری این شهید تأثیر بیشتری بپذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Management Model for High Ranking Managers at the Level of the Islamic Republic of Iran Based on Martyr General Suleimani’s Management Style

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhammad Zaheri
PhD of human resource management, Department of Industrial Management, Abuali Cina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

An alignment between managerial styles and the country's core strategies is an inevitable necessity due to the high influence of the decisions of high-ranking managers in different layers of the society. Based on its strategies, the Islamic Republic of Iran has introduced a new style of governance according to which its high-level management paradigm is established. Some managers have appropriately achieved the goals of the system over the past 40 years, while others have worked weakly. Martyr Suleimani, the only senior official in the Islamic Republic who succeeded in receiving the Zulfaghar Medal from the supreme leader of Islamic Revolution, not only succeeded in his career, but also enjoyed an incomparable admiration among various groups  of the society. Through a mixed method, this explorative applied research aimed at providing an appropriate management model for IRI high-ranking managers on the basis of the management style of Martyr Suleimani. By a thematic analysis of the interviews, videos, and texts relating to Martyr Suleimani, 24 basic themes, 17 organizing themes, and 6 integrative themes were identified by Maxqda software. The interpretive structural modeling was designed by analyzing the comments of 30 experts selected through MATLAB software in snowball sampling method. The doctrine of faith was considered as the most influential theme at fourth level, individual background occupied the third level, and the economic, cultural, political policies were placed at the second level. It is recommended that IRI high-ranking mangers resort to outstanding characteristics of Martyr Suleimani, such as revolutionary spirit, making effort to unify the officials, and taking responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anagement model at the level of the Islamic Revolution
  • management style of Martyr Suleimani
  • a model for IRI high-ranking managers
  • applied Islamic management
اسفندیاری­صفا، خسرو؛ دهقان، حبیب­الله (1394)، الگوی فرماندهی مطلوب از دید فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه­ای (مدظله العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، پیاپی ۵۹: ۸۷ ـ 105.
اسکندری، مجتبی؛ محمدی، ابوالفضل؛ علی­اکبری، حسن؛ سیف، بهمن (1393)، سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه­السلام در نهج­البلاغه، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، س 22، ش 1:    9 ـ 40.
آذر، عادل؛ بیات، کریم (۱۳۸۷)، طراحی الگوی فرایند محوری کسب­وکار با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، س 1، ش ۱: ۱۸۳ ـ 187.
امام خامنه­ای، سیدعلی (1397)، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41943fv'vtji
امام خامنه­ای، سیدعلی (1392)، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
امام خامنه­ای، سیدعلی (1395)، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
بهمنی، اکبر؛ فتحی­زاده، علیرضا (1397)، الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج­البلاغه: گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیاپی ۱۱: 133 ـ 154.
دری، بهروز؛ حسینی، سیدمحمود؛ قره­چه، منیژه؛ بهرامی، مریم (1394)، نسب طراحی و تبیین الگوی شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، پیاپی ۲۳: ۱۹ ـ 41.
رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ سلطانی، فاطمه (۱۳۹۴)، تحلیل موانع تعامل­پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با به­کارگیری رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM)، مدیریت فرهنگ سازمانی، س ۱۳، ش ۲: ۳۶۹ ـ ۳۹۱.
رهنورد، فرج­الله (1395)، نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، س 24، ش ۱: 1 ـ 25.
شهبازی­سلطانی، محمد، صلواتیان، سیاوش (1396)، شناسایی ویژگیهای معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت اسلامی، س 25، ش 1: ۱۹۹ ـ ۲۳۰.
ضماهنی، مجید؛ حجرگشت، سعید (1394)، طراحی و تبیین الگوی فرماندهی (رهبری) سردار شهید حسن باقری، فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی، س 10، ش ۴: ۵۸۴ ـ 607.
عباسی، عباس؛ علی‌محمدلو، مسلم؛ کریمی، زهرا (1397)، طراحی الگویی برای سنجش میزان مهارتهای مدیران در سطوح مختلف سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، س 27، ش ۸۷ : 4۵ ـ 73.
علوی، سیدمحمد؛ اسماعیلی، محمد (1397)، ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) با رویکرد فرا ترکیب، فصلنامه مدیریت نظامی، س 18، ش ۶۹: ۱  ـ 18.
کیانی­زاده، میثم؛ گلشنی، علیرضا (1395)، شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، س 19، ش 72: 58 ـ 70.
گنجعلی، اسدالله؛ علی‌شیری، محمدمهدی؛ بیدی، مجتبی (1393)، شایستگی­های مدیریتی مدیران جهادی: تحلیلی داده بنیاد، فصلنامه چشم­انداز مدیریت دولتی، سال 5، ش 3 : ۳۹ ـ 56.
منتظری، محمد؛ بهمنی، اکبر؛ فتحی­زاده، علیرضا (1397)، الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه نهج­البلاغه: گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیاپی ۱۱: ۱۳۳ ـ 154.
مختاریان­پور، مجید؛ فرهمندنیا، حوریه (1396)، الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری (مدظله)، نشریه پژوهشهای انقلاب اسلامی، س 6، ش ۲۲: ۲۰۳ ـ ۲۳۱.
مرادی­آیدیشه، شعبان؛ حسنقلی، پوریا؛ سوری، طهمورث؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ خیراندیش، مهدی (1397)، الگوی شایستگی فرماندهی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،    س 11، ش ۲: 18 ـ 32.
یوسفی، رسول؛ اکبری، بهرام (1396)، تبیین بایدهای مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی، فصلنامه مدیریت اسلامی، س 25، ش ۲: ۶۵ ـ 92.
یوسفی­شیخ­رباط، محمدرضا؛ بابایی، فهیمه (1397)، استخراج مؤلفه­های حکمرانی خوب براساس نامه مالک­اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه نهج­البلاغه، پیاپی ۲۱: ۱۱۵  ـ 135.