کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با رویکرد سیستمی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 143-168

هوشنگ تقی زاده؛ مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ عبدالحسین شکری


3. تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 183-202

علی نصر اصفهانی؛ مصطفی ربانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری


5. تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-82

حبیب اله رعنایی؛ عبدالعلی شکر؛ سید محمد هاشم پور مولا؛ زهراسادات شهیدیان