کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان

دوره 25، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-174

حسین عظیمی؛ نبی اله شاکرمی؛ فاطمه اونق


4. بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-32

محمد حسنی؛ زهرا حیدری زاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


5. بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 19، شماره 1، بهار 1390، صفحه 139-169

مهران شمس احمر؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ محمد ابراهیم سنجقی