نویسنده = میثم لطیفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی الزامات ایجاد ارتباط مطلوب میان مساجد و مدارس

دوره 27، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-76

علی سبحانی متین؛ میثم لطیفی


2. شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-232

سید سجاد میرغضنفری؛ میثم لطیفی؛ عادل آذر