نویسنده = میثم لطیفی
خوانشی نو از نظام مسائل کلان تربیتی دانشجویان از منظر حکمرانی دانشگاهی اسلامی

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 163-217

مسعود بخشی؛ میثم لطیفی؛ علیرضا چیت سازیان


شناسایی الزامات ایجاد ارتباط مطلوب میان مساجد و مدارس

دوره 27، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 53-78

علی سبحانی متین؛ میثم لطیفی


شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 207-232

سید سجاد میرغضنفری؛ میثم لطیفی؛ عادل آذر