خوانشی نو از نظام مسائل کلان تربیتی دانشجویان از منظر حکمرانی دانشگاهی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

در این مقاله با محوریت گونه‌شناسی عام و چهارگانه حکمرانی جسوپ (دستوری، مبادله‌ای، گفتگویی و همبستگی)، مسائل کلان دانشجو در نظام تربیتی حاکم بر دانشگاه‌های کشور مورد بازخوانی قرار گرفته و نکات اصلاحی‌ای برمبنای حکمرانی اسلامی دانشگاهی ارائه شده است. به‌همین منظور و با عنایت به فقدان طرح مناسبی از مسائل کلان تربیتی مرتبط با دانشجویان در اسناد آموزش عالی، با استفاده از روش «تحلیل مضمون»، این مسائل از نظام‌نامه تربیتی و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به‌دست آمده و پاسخ‌های مقتضی در قالب گونه‌شناسی منتخب ارائه شده با استفاده از روش «نظر متخصص»، و در «مصاحبه» با برخی نخبگان آموزش عالی، پاسخ منتخب به دست آمده است که نتیجه آن تلاش برای ارائه حکمرانی دانشگاهی اسلامی بر مبنای پاسخ‌های مذکور است. نتیجه به‌دست‌آمده اینکه گونه غالب حکمرانی نظام تربیتی دانشگاهی دستوری ـ با ویژگی‌هایی نظیر برنامه درسی ازپیش تعیین‌شده، آموزش یکسان، هدایت تحصیلی ضابطه‌محور، انجام امور دانشجویان براساس قوانین مشخص و... ـ است؛ درحالی‌که دیگر الگوهای حکمرانی نظام تربیتی (مبادله‌ای، گفتگویی و همبستگی) دارای نکات و پاسخ‌های قابل توجهی به مسائل کلان دانشجویی هستند که در نظام تربیتی فعلی نادیده گرفته شده است و استفاده از آنها و تحلیل این مسائل در قالب فراحکمرانی، می‌تواند حکمرانی دانشگاهی اسلامی را بهتر محقق سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new reading of the system of macro-educational issues of students from the perspective of Islamic academic governance

نویسندگان [English]

  • Masoud Bakhshi 1
  • Meisam Latifi 2
  • Alireza Chitsazian 3
1 Imam Sadiq University
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University
چکیده [English]

In this article, focusing on the general typology of Jessop's governance (Command, exchange, dialogue and solidarity), The major problems of students in the educational system ruling the country's universities have been examined and a new reading of these issues has been done based on the Islamic academic governance. For this purpose and with regard to the lack of a proper plan of educational macro issues related to students in higher education documents, using the "theme analysis" method, these issues were obtained from the educational system and curriculum of Imam Sadiq University, peace be upon him, and the appropriate answers were obtained in the framework of selected typology is presented and by using the "expert opinion" method, and in "interviews" with some elites of higher education, a selected answer has been obtained, the result of which is an attempt to present the Islamic academic governance based on the mentioned answers.The result obtained is that the command type of governance of the university educational system is is in a command manner- with features such as predetermined curriculum, uniform education, rule-based educational guidance, conducting students' affairs based on specific rules, etc.-; While other modes of governance of the education system (exchange, dialogue and solidarity) have significant points and answers to major issues of student that have been ignored in the current education system, and by using them and analyzing these issues in the framework of meta-governance, Islamic academic governance can be realized better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic academic governance
  • Governance
  • Academic governance
  • Education system
  • student