نویسنده = سعید حجازی فر
رویکردها و منظومه پژوهشی مطالعات مدیریت اسلامی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-89

سعید حجازی فر


باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 131-158

ابوالفضل محمدی؛ سعید حجازی فر؛ یاسر قاسمی نژاد


شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر