نویسنده = سعید حجازی فر
تعداد مقالات: 4
1. رویکردها و منظومه پژوهشی مطالعات مدیریت اسلامی

دوره 25، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-89

سعید حجازی فر


2. باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-158

ابوالفضل محمدی؛ سعید حجازی فر؛ یاسر قاسمی نژاد


3. شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


4. چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر