نویسنده = ������ �������� ������ ��������
معرفی مفهوم و مؤلفه‌های سپرسازی از مذهب در سازمان

دوره 29، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 129-153

فرزانه یگانه راد؛ علی اصغر پورعزت؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی


مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه‌ساز ظهور

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 11-40

حسین ظفری؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ محمد هادی همایون


الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آیندۀ موعود

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 11-34

رحمان غفاری؛ سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت


واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-56

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ حسن دانایی فرد


ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی (ره)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 193-218

غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعد آبادی؛ علی اصغر پورعزت


تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار

دوره 19، شماره 2، آذر 1390، صفحه 9-34

مهدی عبدالحمید؛ علی اصغر پور عزت