تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 تهران

چکیده

 سازمانها به مثابه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحول جامعه، سالیان درازی است که در جامعه انسانی نقشهای مهمی را برعهده گرفته،‌ و بتدریج آن را به سوی جامعه‌ سازمانی سوق داده‌‌اند؛ بدین ترتیب سازمانهایی بی روح، که همراه کارکردهای خاص خود، کژکارکردهای بسیاری را به جامعه تحمیل می‌کنند بر جوامع انسانی حاکم شده‌اند. تأکید بر عقلانیت ابزاری و مغفول ماندن عقلانیت جوهری در سازمانها موجب شده است که در عصر کنونی، بقا به مهمترین دغدغه و هدف این سازمانها تبدیل شود و آنها را به سامانه‌های اجتماعی منفعلی مبدّل سازد که خود را با محیط تطبیق می‌دهند تا باقی بمانند. در این میان، انگاره سازمان‌ ایثارگر با بهره‌گیری از مبانی اعتقادی متفاوت از سازمانهای روزمره کنونی، می‌تواند در جامعه‌ نقش برجسته‌ای ایفا کند و جامعه انسانی را در دستیابی به اهداف اصیل خود یاری رساند. در فرهنگ سازمان ایثارگر، تعهد به توحید، آزادی، کنترل درونی، خدمت‌گذاری، استقامت و انعطاف‌پذیری و نوآوری، نهادینه شده است.در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی کژکارکردهای سازمانهای کنونی با تبیین مفروضات بنیادین سازمانهای متمایل به ایثار، کارکردها و ویژگیهای منحصر به فرد آنها با رویکردی اصل موضوعی به منظور پایدار ساختن تاثیرات این سازمانها در جامعه تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Persistence and Endurance Attributes in Isar1-oriented

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abdolhamid 1
  • Ali Asghar Poorezzat 2
1 PhD student of Management
2 Associate professor at University of Tehran
چکیده [English]

Organization, as one of the most important factors influencing the society changes, has played great roles in human communities for years, having changed them into organizational communities. Hence, spiritless organizations with special functions as well as malfunctions are controlling human societies. Emphasizing on instrumental rationality and ignoring essential rationality, these organizations mainly focus on survival as their main goal. They have turned into passive social entities, which try to adapt themselves with environment for their survival. Isar-oriented organization (focusing on preference), however, can play better roles in leading societies to their virtual ends, due to their faith-oriented foundations. In such organizations, commitment to Unity of God, freedom, inner control, giving service to others, endurance, flexibility and initiation are institutionalized.
Reviewing the malfunctions of the current organization, this research tries to clarify the basic assumptions of Isar-oriented organizations, as well as their exclusive functions and traits through a basis-oriented approach to sustain their effects on societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational malfunctioning
  • persistence
  • Isar-oriented organizations
  • rationality
  • monotheistic culture