بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از مباحث مهم میان رشته‌ای پژوهش‌های علم مدیریت، مسئله «استعدادیابی» است. شناسایی استعدادهای برتر برای فرماندهی و مدیریت، پایه‌ای برای آموزش و تربیت و رساندن افراد مستعد به شایستگیها است و در مباحث منابع انسانی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در این پژوهش بر مسئله «فرماندهی نظامی» تمرکز، و با مطالعه ویژگیهای شخصیتی و استعدادی چهار نفر از پیامبران، استعدادهای مشترک آنان برشمرده شده است. این پژوهش با استفاده از روش «تحلیل مضمون» به بررسی متون تاریخی پرداخته و ویژگیهای حضرات داوود، سلیمان، طالوت و ذوالقرنین علیهم‌السلام را با تکیه بر قرآن و منابع اسلامی مورد بررسی قرار داده و پنج استعداد بنیادین و مشترک بین آنان را مشخص کرده است: بزرگی روح، بزرگواری روح، عقل، قوت روح، توانمندی جسمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Talent-Related Characteristics of Military Commanders in the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Abdulhamid Bayat 1
 • Mohsem Mohammaddini 2
 • Maji Sadeghi 3
 • Mohammad Mahdi Heydari 1
1 Corresponding author, Master’s degree student at Islamic knowledge and economics, Imam Sadegh University
2 Master’s degree student at Islamic knowledge and economics, Imam Sadegh University
3 Master’s degree at Islamic knowledge and economics, Imam Sadegh University
چکیده [English]

An important interdisciplinary issue in management refers to discovery of “talent”. Discovering people with higher talent as commanders and managers is a basis for education and training and promoting talented individuals to higher competencies. This is considered highly important in human resource issues. This research focuses on military commanding by studying the personality characteristics of four prophets in the holy Quran. The common talent among all of them is identified. Theme analysis is employed to study review the historical documents regarding the specifications of David the prophet, Prophet Solomon, Saul, Dhul-Qarnayn (AS) with regard to the holy Quran and Islamic documents. Five common talents were identified as common specifications among them, namely great soul, dignified soul, wisdom, strength of soul, and physical capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • military commanders
 • talent for commanding
 • talent management
 • discovering the talent of commanders
 • the essence of commanding
 1. اسکندری، مجتبی (1388). طراحی سبک‌های مطلوب فرماندهی و مدیریت در سپاه. پروژه تحقیقاتی منتشر نشده.
 2. باقری، مصباح الهدی؛ سعدآبادی، حسن (1390). طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده‌بنیاد با تأکید بر ویژگیهای فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. ش 10: 57 تا 122.
 3. حاج‌کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادی‌زاده، اکرم؛ بنیادی نائینی، علی (1390). طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. ش 8: 22 تا 43.
 4. حاجی کریمی، عباسعلی؛ حسینی، ابوالحسن (1389). تأثیر عوامل راهبردی زمینه‌ساز بر مدیریت استعداد. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. ش 2: 51 تا 71.
 5. خرمشاهی، بهاءالدین (1366). درباره تفسیر المیزان. تهران: نشر دانش.
 6. درویشی، رضا (1392). بررسی مدیریت نظامی حضرت داود از دیدگاه قران و روایات. فصلنامه مدیریت نظامی. ش 51: 167 تا 204.
 7. رشید زاده، فتح‌الله (1389). تبیین اندیشه‌های نظامی فرماندهی کل معظم قوا. فصلنامه مدیریت نظامی. ش 37: 1 تا 28.
 8. سجادی انصاری، علی؛ حسین‌احمدی، علی (1389). فرماندهان دفاع مقدّس، نبوغ نظامی و خلّاقیّت. تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نشر آجا).
 9. طباطبایی، سید محمد حسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 10. طبرسی، فضل بن حسن (1360). ترجمه تفسیر المجمع البیان فی التفسیر القرآن. ج 3، 15، 16، 20، 21. تهران: فراهانی.
 11. قرشی، سید علی اکبر (1371). قاموس قران. ج 2. تهران: دارالکتب اسلامیه.
 12. گارئت، جان سی (1375). هنر فرماندهی نظامی. فصلنامه تاریخ جنگ. ش 13: 102 تا 110.
 13. عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمّد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمّد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین، روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. ش 10: 151 تا 198.
 14. عبّاسی، داود (1391). تبیین آیین رهبری شهدا بر اساس نگرش فرماندهان شهید. رساله دکتری. رشته مدیریت رفتار سازمانی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 15. عباسی، علی؛ جعفری، رضا (1390). تبیین وجوه راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی فرماندهی حضرت امام خمینی(ره) در جنگ تحمیلی. فصلنامه مدیریت نظامی. ش 42: 11 تا 42.
 16. قائدان، اصغر (1385). مدیریت و رهبری پیامبر صلی الله و علیه و آله در عرصه‌های نظامی. فصلنامه مطالعات بسیج. ش 31: 6 تا 41.
 17. محمّدپور، احمد (1390)، روش تحقیق کیفی، ضدّ روش، مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 18. مطهری، مرتضی (1385)، مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری. ج 23. تهران: انتشارات صدرا.
 19. مکارم شیرازی، ناصر (1353). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 20. هاشمی، ابراهیم؛ بطحایی، حسن (1353). آزمون‌های روانی. تهران: چهر.
 21. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 22. Boyatzis, R.E. (1982),The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Wiley, New York , NY
 23. Frith, H. and Gleeson, K (2004), Clothing and Embodiment: Men Managing Body Image and Appearance, Psychology of Men & Masculinity, 5 (1), p. 40.
 24. Gussenhoven, R. (12 April 2013). Army Leadership. Fordham Army ROTC. Kline, P. (1993). Manual of psychological Testing.
 25. McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than intelligence. American Psychologist. 28: 1–14
 26. McClelland, D.C.; Boyatzis, R.E. (1982). The leadership motive pattern and long-term success in management. Journal of Applied Psychology. 67 (6): 737–743.
 27. Moraski, J. (2001). Leadership: The Personality Factor. Virginia: Marine Corps University.
 28. Tzu, S. (1963). The Art of War. New York: Oxford University Press.
 29. Thomas, J., & Harden, A. (2010). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. ESRC National Centre for Research Methods(7).
 30. US Army. (10 September 2012). Army Leadership. Washington, DC: Army Doctrine Reference Publication.
 31. US Army. (2009). Introduction to Leadership. Pearson Custom Publishing.
 32. بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان‌ عالیرتبه‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی (۱۳۶۹/۱۰/۲۲) مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی
 33. http://www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=430
 34. مدخل مجمع البیان فی تفسیر القرآن پایگاه اینترنتی ویکی شیعه به نشانی
 35. http://fa.wikishia.net/view/ مجمع_البیان_فی_تفسیر_القرآن
 36. تفاسیر مهم شیعه و سنی نوشته محمد خامه‌گر مندرج در پایگاه اطلاع رسانی حوزه به نشانی
 37. http://www.hawzah.net/fa/Article/View/6093/