کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تدوین و اولویت بندی ویژگی‌های سازمان صبور با رویکرد اسلامی

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 11-48

اباذر ظهرابی؛ رضا رسولی؛ سید محمد حسین کمانی؛ ناصر برخوردار


ابعاد و مؤلفه‌های حاکمیت مطلوب در قرآن کریم

دوره 30، شماره 3، آذر 1401، صفحه 11-41

فرج‌اله رهنورد؛ محمد ثنایی فر؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری


ارائه الگوی نظام‌مند شفافیت براساس آیات قرآن کریم؛ رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 165-200

محمد امین پهلوان شریف؛ احمد ترابی؛ سید یوسف کمالیان مهریزی


طراحی و تبیین الگوی اخلاق سازمانی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات شش سوره مائده، یوسف، نور، إسراء، احزاب، و حجرات)

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 5-40

هاجر معمایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ سید محمد حسین موسوی پور


تبیین استعاری مدل حاکمیت در بیان قرآن کریم

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-93

رضا سپهوند؛ یونس فرقانی؛ حسن صالحی


باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 131-158

ابوالفضل محمدی؛ سعید حجازی فر؛ یاسر قاسمی نژاد