کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی

دوره 27، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

صمد اقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی


2. سخن سردبیر (بهار 98)

دوره 27، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-16

سید محمد مقیمی


3. تبیین بایسته‌های مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 65-92

رسول یوسفی؛ بهرام اکبری