کلیدواژه‌ها = شایستگی
الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-158

غلامحسین رضایت؛ ارشاد اسحاقی


طراحی الگوی شایستگی مدیران هیئت‌های مذهبی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 151-187

لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ حمیدرضا یونسی


سخن سردبیر (بهار 98)

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-16

سید محمد مقیمی


تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-88

صمد اقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی