سخن سردبیر (بهار 98)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

اعتماد عمومی در مدیریت دولتی بر‌مبنای‌آموزه‌های نامه 25 نهج‌البلاغه
اعتماد به‌عنوان یک مفهوم، منعکس‌کننده اعتبار، شایستگی، مشروعیت و درستکاری ادراک‌شده از یک فرد، سازمان یا نهاد است ) (Lewellyn & Brookes, 2013, p.19 . هاردین (2004) اعتماد را به‌عنوان موضوعی که با دانش و باور سر وکار دارد، مطرح می‌کند. مورونو و همکارانش (2009) معتقدند که اعتماد عبارت است از انتظارات، که هسته مرکزی بیشتر تعاریف اعتماد را تشکیل می‌دهد .(OECD, 2017, p.37)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

chief editor' speech(Spring 2019)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi
Department of Public Administration, Tehran University
چکیده [English]

Public Trust in Public Administration Based on the Teachings of Letter of 25 Nahj al-Balagha
Trust as a concept reflects the perceived validity, competence, legitimacy, and integrity of a person, organization, or entity (Lewellyn & Brookes, 2013, p.19. Hardin (2004). Trust as a matter of knowledge and belief). Morono et al. (2009) believe that trust is an expectation, which forms the core of most definitions of trust (OECD, 2017, p.37).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merit
  • Legitimacy
  • Integrity
برای تفسیر نامه 25 نهج البلاغه از کتاب پیام امام امیرالمومنین (ع) ، جلد 9 ، تالیف آیت­الله مکارم شیرازی و همکاران بهره گرفته شده است.