نویسنده = مصباح الهدی باقری کنی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل جهت دهنده سرمایه اجتماعی در دوران دفاع مقدس

دوره 24، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-104

مهدی مولائی آرانی؛ مصباح الهدی باقری کنی


2. مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اسلام

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 105-130

مصباح الهدی باقری؛ مهدی محمدی


3. شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


4. طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-46

محمدجواد سعادت‌جو؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ عادل آذر


5. فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-135

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ علی خانی


6. تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 255-287

مصباح الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور