نویسنده = ������������ ����������������������
آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 171-189

علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ داوود سلیمانی


الگوی کارامدی در قوه قضاییه بر اساس رهنمود‌های امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مد ظله)

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 167-190

مجید زین الدینی؛ علی فرهی؛ محمد ابراهیم سنجقی


الگوی حکومت‌ مردم‌سالاری دینی مبتنی ‌بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-94

سعیده سادات سدیدپور؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ حسین شیرازی


شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول‌آفرین براساس سخنان امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 107-121

محمدابراهیم سنجقی؛ علی فرهی؛ مجید زین الدینی


بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 19، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 139-169

مهران شمس احمر؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ محمد ابراهیم سنجقی