کلیدواژه‌ها = رهبری معنوی
تعداد مقالات: 3
2. رهبری معنوی، سرمایه اجتماعی و تعلق خاطرکاری؛ مطالعه‌ای با کاربست تأثیر مؤلفه‌های اسلامی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 136-109

محمدتقی خوبرو؛ حبیب الله سعیدی؛ علی صفری؛ سیدرضا سیدجوادین


3. تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان)

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 219-239

علی عطافر؛ زینب امیری؛ علی کاظمی؛ یداله امیری