نویسنده = حسن دانایی فرد
تعداد مقالات: 6
2. واکاوی و فهم اصول اسلامی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)

دوره 26، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-145

میثم آقداغی؛ حسین خنیفر؛ حسن دانایی فرد؛ مصطفی دلشاد تهرانی


3. شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


4. فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-135

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ علی خانی


5. بررسی تطبیقی خردمایۀ وجود دولت از نگاه نظریه‌‌های غربی و منابع اسلامی

دوره 22، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 41-74

حسن دانایی فرد؛ مرتضی جوانعلی آذر


6. واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-56

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ حسن دانایی فرد