کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر ‌جهادی به روش فراترکیب

دوره 25، شماره 1، بهار 1396، صفحه 199-230

محمد شهبازی سلطانی؛ سیاوش صلواتیان


2. چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر